platinum-one-suites
platinum-one-suites-sky-lounge
platinum-one-suites-pool
1+

Platinum One Suites

By Platinum Realty Investments
Icon
கொழும்பு 3

மொத்த பிரிவுகள்

20 Floors, 40 Units

அளவு

493 - 731 sqft

விளம்பரப்படுத்தும் திகதி

January 2019

திட்ட நிலை

Ongoing

நிறைவடையும் திகதி

LKR 75m - 85m

Picture yourself entering a peaceful oasis in Colombo's bustling metropolis, with spacious apartments offering stunning city views and every detail exuding luxury.

Each suite at this five-star establishment is a masterpiece, designed with functionality and comfort in mind. Your suite includes everything you need, whether relaxing by the fireplace, staying connected with fast Wi-Fi, or enjoying a restorative bath.

Platinum One Suites offers more than pampering; it's your gateway to discovering all that Colombo has to offer. Located in the excellent Colpetty area, you can easily stroll to a diverse selection of restaurants, shopping venues, cultural attractions, and the Galle Face Green promenade.

With 66 spacious apartments spread across 20 stories, Platinum One Suites offers a variety of luxurious options. Ideal for families or groups, choose from three- or four-bedroom layouts. Whether opting for a holiday rental (40 suites) or a permanent residence (26 suites), you'll enjoy butler, housekeeping, and concierge services.

Each suite features luxurious furnishings, beautiful décor, and breathtaking views of the city or the ocean, ensuring a wonderful stay. Choose from five categories, all fully equipped for a comfortable and memorable experience, from Superior City View to the Ocean Premier four-bedroom apartment.

மேலும் வாசிக்க
plus icon

வசதிகள்

24/7 பாதுகாப்பு
நீச்சல் குளம்
உடற்பயிற்சி கூடம்
மின் உயர்த்திகள்
சூடான தண்ணீர் வசதி
சிசிடிவி பாதுகாப்பு
ஏர் கண்டிஷனிங்
வாகன தரிப்பிடம்
குழந்தைகள் விளையாடும் பகுதி
தீ அபாயத்தினை கண்டறிதல் & பாதுகாப்பு

சிறப்பம்சங்கள்

tick iconLuxury living redefined – the property offers spacious three- and four-bedroom apartment suites
tick iconPrime location – The Platinum One Suites' handy location on Galle Road makes it simple to get about Colombo
tick iconFrom leisure to productivity – An extensive selection of leisure activities while guaranteeing that visitors receive the greatest lodging for effective meetings and work-life balance
tick iconExceptional value – Compared to other hotels, Platinum 1 Suites offers the best services for the price paid

அக்கம்பக்கத்தை கண்டறியுங்கள் - வரைபடக் காட்சி

கொழும்பு 3 பகுதி வழிகாட்டிகள்

Colombo 3, known as Kollupitiya or Colpetty, is one of Colombo's most dynamic and upscale neighbourhoods, blending the charm of its colonial past with the vibrancy of modern urban living. This area serves as a microcosm of Colombo's evolution, showcasing an array of high-rise buildings, colonial-era architecture, bustling streets, and verdant spaces. Kollupitiya is a commercial powerhouse, housing an extensive range of businesses, luxury hotels, shopping malls, and gourmet dining options that cater to both the local and expatriate populations.


Spanning a relatively small geographical area, Kollupitiya stands out for its strategic location, bordered by the Indian Ocean on one side and Galle Road, one of Colombo's main thoroughfares, on the other. This unique positioning has made it a coveted spot for real estate, with a mix of residential options ranging from luxury apartments to traditional homes. The area's real estate market is vibrant, driven by high demand and a continuous influx of developments, making it an attractive investment opportunity.

Kollupitiya's blend of historical significance, cultural diversity, and economic vitality makes it a fascinating area to explore and live in. It embodies a fast-paced lifestyle while offering pockets of tranquillity through its seaside promenades and public parks, such as Viharamahadevi Park. The neighbourhood is a testament to Colombo's capacity to preserve its heritage while progressing towards a cosmopolitan future, making it an ideal location for those seeking the best of both worlds.
Thumbup

இங்கே என்ன சிறப்பு

tick iconExceptional connectivity to other parts of the city via road and rail.
tick iconHome to a wide array of shopping, dining, and recreational facilities.
மேலும் வாசிக்க
Thumbup

கவனம்செலுத்த வேண்டிய விடயங்கள்

tick iconSignificant traffic congestion during peak hours, which can extend travel times and affect daily commutes.
tick iconA need for measures to control air and noise pollution, including stricter regulations on vehicle emissions and construction activities.
மேலும் வாசிக்க

கொழும்பு 3 அருகிலுள்ள இடங்கள் தொடர்பான மதிப்பீடுகள்

4.6

out of 5

டெவலப்பர்

platinum-one-suites
Platinum Realty Investments
மொத்த திட்டங்களை
4
அனுபவ ஆண்டுகாலம்
14

Platinum Realty Investments is reinventing luxury living in Colombo—they're not just starting construction. With the launch of Platinum One Suites, a gorgeous development with roomy apartment suites, their recently created Platinum1 brand takes center stage. This is a calculated risk, not merely a dabble in upscale real estate.

One Hospitality Management is a new entity formed by Platinum Realty Investments to carefully oversee Platinum One Suites. With this move, they are making a daring foray into the hotel sector and guaranteeing that guests will receive unmatched service in addition to exquisite design and amenities. With Platinum1, elegance has a new home, and with One Hospitality Management, outstanding customer service is the centerpiece of the experience.

மேலும் வாசிக்க
plus icon

கொழும்பு 3 இல் சொத்து விலை போக்குகள்

வாங்க
வாடகை
படுக்கையறைகள்:
சராசரி விலை (கடந்த 12 மாதங்கள்)
Rs. 55,846.92 sqft
கடந்த 12 மாதத்தில் ஏற்பட்ட வளர்ச்சி
11.84%
Positive Trend
கடந்த 3 மாதத்தில் ஏற்பட்ட வளர்ச்சி
4.26%
Positive Trend
Icon
குறிப்பு: விலைத் தகவல் ikman இல் வெளியிடப்பட்ட விளம்பரங்களின் கடந்த காலத் தரவை அடிப்படையாகக் கொண்டது மற்றும் முழுமையான சந்தைப் போக்குகளைப் பிரதிபலிக்காது.
hero

ikman இல் விரைவாக விற்க அல்லது வாடகைக்கு வழங்க: உங்கள் சொத்தை 2 நிமிடங்களில் விளம்பரப்படுத்தலாம்!