iceland-residencies
iceland-residencies-lobby
iceland-residencies-pool
iceland-residencies-living-room
1+

Iceland Residencies

By International Construction Consortium
Icon
கொழும்பு 3

மொத்த பிரிவுகள்

33 Floors, 116 Units

அளவு

1,976 - 2,700 sqft

விளம்பரப்படுத்தும் திகதி

September 2004

திட்ட நிலை

Ready

நிறைவடையும் திகதி

LKR 75m - 130m

Iceland Residencies is a gateway to a better quality of life, situated 33 stories above the energetic hub of Colombo. Galle Face Green's splendor stretches out like a colorful fabric, and the metropolitan skyline awakens with the promise of boundless opportunities.

Light-filled, spacious living areas provide the ideal backdrop for creating your perfect home. Nestled in the tranquility of Iceland Residencies, you can host events where laughter spills onto the balcony overlooking the cityscape, or simply relax in the peacefulness of your space.

Every detail at Iceland Residencies exudes refinement and elegance, from the moment you walk through the magnificent entrance adorned with captivating water features, to the cutting-edge building methods that ensure your comfort and safety.

Here, you can rise not just to higher floors, but to a life beyond the ordinary. Welcome to Iceland Residencies, the epitome of comfort and luxury!

மேலும் வாசிக்க
plus icon

வசதிகள்

24/7 பாதுகாப்பு
சிசிடிவி பாதுகாப்பு
மின் உயர்த்திகள்
ஏர் கண்டிஷனிங்
உடற்பயிற்சி கூடம்
Rooftop
மத்திய எரிவாயு அமைப்பு
நீச்சல் குளம்
Landscaping
வாகன தரிப்பிடம்

சிறப்பம்சங்கள்

tick iconPrime location – effortless access to daily needs and weekend entertainment
tick iconNatural ventilation – sun-drenched living areas and rooms
tick iconRecreation center – fosters connections and creates amazing experiences
tick iconAn elevated lifestyle – experience a different yet extraordinary lifestyle coupled with luxury

அக்கம்பக்கத்தை கண்டறியுங்கள் - வரைபடக் காட்சி

கொழும்பு 3 பகுதி வழிகாட்டிகள்

Colombo 3, known as Kollupitiya or Colpetty, is one of Colombo's most dynamic and upscale neighbourhoods, blending the charm of its colonial past with the vibrancy of modern urban living. This area serves as a microcosm of Colombo's evolution, showcasing an array of high-rise buildings, colonial-era architecture, bustling streets, and verdant spaces. Kollupitiya is a commercial powerhouse, housing an extensive range of businesses, luxury hotels, shopping malls, and gourmet dining options that cater to both the local and expatriate populations.


Spanning a relatively small geographical area, Kollupitiya stands out for its strategic location, bordered by the Indian Ocean on one side and Galle Road, one of Colombo's main thoroughfares, on the other. This unique positioning has made it a coveted spot for real estate, with a mix of residential options ranging from luxury apartments to traditional homes. The area's real estate market is vibrant, driven by high demand and a continuous influx of developments, making it an attractive investment opportunity.

Kollupitiya's blend of historical significance, cultural diversity, and economic vitality makes it a fascinating area to explore and live in. It embodies a fast-paced lifestyle while offering pockets of tranquillity through its seaside promenades and public parks, such as Viharamahadevi Park. The neighbourhood is a testament to Colombo's capacity to preserve its heritage while progressing towards a cosmopolitan future, making it an ideal location for those seeking the best of both worlds.
Thumbup

இங்கே என்ன சிறப்பு

tick iconExceptional connectivity to other parts of the city via road and rail.
tick iconHome to a wide array of shopping, dining, and recreational facilities.
மேலும் வாசிக்க
Thumbup

கவனம்செலுத்த வேண்டிய விடயங்கள்

tick iconSignificant traffic congestion during peak hours, which can extend travel times and affect daily commutes.
tick iconA need for measures to control air and noise pollution, including stricter regulations on vehicle emissions and construction activities.
மேலும் வாசிக்க

கொழும்பு 3 அருகிலுள்ள இடங்கள் தொடர்பான மதிப்பீடுகள்

4.6

out of 5

டெவலப்பர்

international-construction-consortium-logo
International Construction Consortium
மொத்த திட்டங்களை
19
அனுபவ ஆண்டுகாலம்
44

With the motto "Striving For Excellence Since 1980!" when it was founded, ICC has grown to be a major player in Sri Lankan building. Their diversified portfolio, which extends well beyond high-rise residential developments like the renowned 31-story Iceland Residencies, is the result of their almost forty years of experience.

In addition to important infrastructure initiatives like roads and bridges, ICC provides a wide range of building solutions, including irrigation and sanitation systems, commercial buildings, and more. Their experience includes developing hotels, sports facilities, and institutional and industrial buildings in addition to power plants and other installations.

ICC is a one-stop shop that provides ready-mix concrete, precast concrete products, and prefabricated building solutions in addition to traditional construction. Their status as a key player in Sri Lanka's construction business has been solidified by their constant dedication to quality and service.

மேலும் வாசிக்க
plus icon

கொழும்பு 3 இல் சொத்து விலை போக்குகள்

வாங்க
வாடகை
படுக்கையறைகள்:
சராசரி விலை (கடந்த 12 மாதங்கள்)
Rs. 55,846.92 sqft
கடந்த 12 மாதத்தில் ஏற்பட்ட வளர்ச்சி
11.84%
Positive Trend
கடந்த 3 மாதத்தில் ஏற்பட்ட வளர்ச்சி
4.26%
Positive Trend
Icon
குறிப்பு: விலைத் தகவல் ikman இல் வெளியிடப்பட்ட விளம்பரங்களின் கடந்த காலத் தரவை அடிப்படையாகக் கொண்டது மற்றும் முழுமையான சந்தைப் போக்குகளைப் பிரதிபலிக்காது.
hero

ikman இல் விரைவாக விற்க அல்லது வாடகைக்கு வழங்க: உங்கள் சொத்தை 2 நிமிடங்களில் விளம்பரப்படுத்தலாம்!