greenpath-residencies
greenpath-residencies-pool
greenpath-residencies-living-room
greenpath-residencies-dining-room
1+

Greenpath Residencies

By Meewella Holdings
Icon
கொழும்பு 3

மொத்த பிரிவுகள்

12 Floors, 48 Units

அளவு

1,710 - 2,746 sqft

விளம்பரப்படுத்தும் திகதி

January 2024

திட்ட நிலை

Ready

நிறைவடையும் திகதி

LKR 80m - 150m

Discover Greenpath Residencies, your urban haven amid the bustling heart of the city. Here, comfort and nature blend harmoniously to provide spacious, sun-filled homes designed for peace and tranquility.

Experience the harmonious blend of serene foliage and vibrant city life. As you enter your retreat, enjoy the fresh air from your balcony and awaken your senses.

Savor unparalleled comfort in roomy apartments created just for you. These elegantly decorated spaces are perfect for entertaining guests or relaxing in your luxurious bedrooms.

Greenpath Residencies offers a range of amenities right at your doorstep. Your protection and safety are prioritized, with round-the-clock security guards and secure parking spaces to keep your car safe.

Ideally located, Greenpath Residencies places you in the center of the vibrant tapestry of the city. Everything is easily accessible, whether you want to explore the busy streets, enjoy some shopping, or delve into the rich history and contemporary culture of Colombo.

மேலும் வாசிக்க
plus icon

வசதிகள்

24/7 பாதுகாப்பு
சிசிடிவி பாதுகாப்பு
மின் உயர்த்திகள்
ஏர் கண்டிஷனிங்
உடற்பயிற்சி கூடம்
Rooftop
மத்திய எரிவாயு அமைப்பு
பவர் காப்புப்பிரதி
கழிவு முகாமைத்துவம்
சூடான தண்ணீர் வசதி
கட்டிட மேலாண்மை
View all 15 amenities
plus icon

சிறப்பம்சங்கள்

tick iconA blend of nature and ease – the sunlit homes are ideal for tranquil experiences
tick iconAmple space – you get enough space to design the home you desire
tick iconPlethora of amenities – offers landscaped gardens, a fully equipped gym, and a swimming pool to rejuvenate
tick iconExcellent level of security – secure parking spaces and 24/7 security personnel
tick iconPrime location – you get access to anything and everything

அக்கம்பக்கத்தை கண்டறியுங்கள் - வரைபடக் காட்சி

கொழும்பு 3 பகுதி வழிகாட்டிகள்

Colombo 3, known as Kollupitiya or Colpetty, is one of Colombo's most dynamic and upscale neighbourhoods, blending the charm of its colonial past with the vibrancy of modern urban living. This area serves as a microcosm of Colombo's evolution, showcasing an array of high-rise buildings, colonial-era architecture, bustling streets, and verdant spaces. Kollupitiya is a commercial powerhouse, housing an extensive range of businesses, luxury hotels, shopping malls, and gourmet dining options that cater to both the local and expatriate populations.


Spanning a relatively small geographical area, Kollupitiya stands out for its strategic location, bordered by the Indian Ocean on one side and Galle Road, one of Colombo's main thoroughfares, on the other. This unique positioning has made it a coveted spot for real estate, with a mix of residential options ranging from luxury apartments to traditional homes. The area's real estate market is vibrant, driven by high demand and a continuous influx of developments, making it an attractive investment opportunity.

Kollupitiya's blend of historical significance, cultural diversity, and economic vitality makes it a fascinating area to explore and live in. It embodies a fast-paced lifestyle while offering pockets of tranquillity through its seaside promenades and public parks, such as Viharamahadevi Park. The neighbourhood is a testament to Colombo's capacity to preserve its heritage while progressing towards a cosmopolitan future, making it an ideal location for those seeking the best of both worlds.
Thumbup

இங்கே என்ன சிறப்பு

tick iconExceptional connectivity to other parts of the city via road and rail.
tick iconHome to a wide array of shopping, dining, and recreational facilities.
மேலும் வாசிக்க
Thumbup

கவனம்செலுத்த வேண்டிய விடயங்கள்

tick iconSignificant traffic congestion during peak hours, which can extend travel times and affect daily commutes.
tick iconA need for measures to control air and noise pollution, including stricter regulations on vehicle emissions and construction activities.
மேலும் வாசிக்க

கொழும்பு 3 அருகிலுள்ள இடங்கள் தொடர்பான மதிப்பீடுகள்

4.6

out of 5

டெவலப்பர்

meewella-holdings-logo
Meewella Holdings
மொத்த திட்டங்களை
9
அனுபவ ஆண்டுகாலம்
32
We undertake all categories of residential projects from simple, minimalist abodes to palatial luxury houses and high-rise modern apartments. Regardless of scope, we execute each project with the same precision, thought, and care because if our client’s expectations are at 100%, we will deliver beyond that. We offer unrivaled attention to detail, use state-of-the-art machinery, and constantly communicate with our clients throughout the process.
மேலும் வாசிக்க
plus icon

கொழும்பு 3 இல் சொத்து விலை போக்குகள்

வாங்க
வாடகை
படுக்கையறைகள்:
சராசரி விலை (கடந்த 12 மாதங்கள்)
Rs. 55,846.92 sqft
கடந்த 12 மாதத்தில் ஏற்பட்ட வளர்ச்சி
11.84%
Positive Trend
கடந்த 3 மாதத்தில் ஏற்பட்ட வளர்ச்சி
4.26%
Positive Trend
Icon
குறிப்பு: விலைத் தகவல் ikman இல் வெளியிடப்பட்ட விளம்பரங்களின் கடந்த காலத் தரவை அடிப்படையாகக் கொண்டது மற்றும் முழுமையான சந்தைப் போக்குகளைப் பிரதிபலிக்காது.
hero

ikman இல் விரைவாக விற்க அல்லது வாடகைக்கு வழங்க: உங்கள் சொத்தை 2 நிமிடங்களில் விளம்பரப்படுத்தலாம்!