peak-residencies
peak-residencies-terrace
peak-residencies-living-room
2+

Peak Residencies

By Peak Engineering
Icon
கொழும்பு 3

மொத்த பிரிவுகள்

8 Floors, 21 Units

அளவு

1,000 - 2,400 sqft

விளம்பரப்படுத்தும் திகதி

June 2024

திட்ட நிலை

Ongoing

நிறைவடையும் திகதி

LKR 86.9m - 100m

As if breathing life into an ultra-modern apartment from a high-end home magazine, Peak Residences in Boyd Place, Colombo 3 embraces chic design and modern conveniences. With 21 apartment units spanning eight residential floors, this complex offers two-bedroom, three-bedroom, and four-bedroom options, embodying contemporary urban living.

Situated in the exclusive Kolpity area of Colombo, this development offers a sophisticated lifestyle. The neighborhood is renowned for its elegant ambiance and distinguished community. Nestled close to the business district, entertainment hubs, leading schools, and renowned hospitals, it ensures unmatched convenience and accessibility. Prominent schools such as Bishop’s College, Ladies’ College, Royal College, and Musaeus College are within a 2 km distance. Colombo City Centre, Liberty Plaza, and Marino Mall are nearby, ensuring residents have easy access to shopping, dining, and entertainment needs.

Overlooking the Indian Ocean during the day and transitioning to a sparkling cityscape at night, residents can relax and unwind on the rooftop terrace, enjoying expansive city views. They can dive into the infinity pool or enjoy views of Beira Lake. The complex embodies contemporary living, ideal for families and professionals seeking comfort and elegance. Stylish kitchens, Instagram-worthy living rooms, and aesthetically pleasing bedrooms define the contemporary beauty of these residences, appealing to both new home buyers and keen investors.

The rental yield for the units varies based on their configurations. A two-bedroom unit is expected to yield an annual rental income of LKR 200,000, while a three-bedroom property is likely to command a higher yield of LKR 250,000 per year. For those considering a duplex, consisting of two levels, the potential annual rental income is LKR 300,000. These figures reflect the projected earnings from renting out these residential units, offering investors insight into the potential returns based on the type of residence they choose.

மேலும் வாசிக்க
plus icon

வசதிகள்

24/7 பாதுகாப்பு
நீச்சல் குளம்
சிசிடிவி பாதுகாப்பு
மின் உயர்த்திகள்
ஏர் கண்டிஷனிங்
உடற்பயிற்சி கூடம்
பவர் காப்புப்பிரதி
Rooftop
கழிவு முகாமைத்துவம்
சூடான தண்ணீர் வசதி
வாகன தரிப்பிடம்
View all 12 amenities
plus icon

சிறப்பம்சங்கள்

tick iconOverlooking the Indian Ocean and Beira Lake
tick iconPrestigious location and exclusive neighbourhood
tick iconEco-conscious design with solar power in communal areas
tick iconEasy access to leading shopping malls, schools, and hospitals
tick iconHigh rental yields can be expected

அக்கம்பக்கத்தை கண்டறியுங்கள் - வரைபடக் காட்சி

கொழும்பு 3 பகுதி வழிகாட்டிகள்

Colombo 3, known as Kollupitiya or Colpetty, is one of Colombo's most dynamic and upscale neighbourhoods, blending the charm of its colonial past with the vibrancy of modern urban living. This area serves as a microcosm of Colombo's evolution, showcasing an array of high-rise buildings, colonial-era architecture, bustling streets, and verdant spaces. Kollupitiya is a commercial powerhouse, housing an extensive range of businesses, luxury hotels, shopping malls, and gourmet dining options that cater to both the local and expatriate populations.


Spanning a relatively small geographical area, Kollupitiya stands out for its strategic location, bordered by the Indian Ocean on one side and Galle Road, one of Colombo's main thoroughfares, on the other. This unique positioning has made it a coveted spot for real estate, with a mix of residential options ranging from luxury apartments to traditional homes. The area's real estate market is vibrant, driven by high demand and a continuous influx of developments, making it an attractive investment opportunity.

Kollupitiya's blend of historical significance, cultural diversity, and economic vitality makes it a fascinating area to explore and live in. It embodies a fast-paced lifestyle while offering pockets of tranquillity through its seaside promenades and public parks, such as Viharamahadevi Park. The neighbourhood is a testament to Colombo's capacity to preserve its heritage while progressing towards a cosmopolitan future, making it an ideal location for those seeking the best of both worlds.
Thumbup

இங்கே என்ன சிறப்பு

tick iconExceptional connectivity to other parts of the city via road and rail.
tick iconHome to a wide array of shopping, dining, and recreational facilities.
மேலும் வாசிக்க
Thumbup

கவனம்செலுத்த வேண்டிய விடயங்கள்

tick iconSignificant traffic congestion during peak hours, which can extend travel times and affect daily commutes.
tick iconA need for measures to control air and noise pollution, including stricter regulations on vehicle emissions and construction activities.
மேலும் வாசிக்க

கொழும்பு 3 அருகிலுள்ள இடங்கள் தொடர்பான மதிப்பீடுகள்

4.6

out of 5

டெவலப்பர்

peak-residencies-logo
Peak Engineering
மொத்த திட்டங்களை
4
அனுபவ ஆண்டுகாலம்
9

Committed to making a mark in Sri Lanka’s commercial and residential real estate development and engineering sectors, Peak Engineering (Pvt) Ltd develops apartments tailored to each client’s requirements. Peak Engineering has earned a reputation for trust and excellence since 2015. It offers practical spaces that meet the needs of the modern buyer spoilt for choice to create the ideal amalgamation of home and convenience in the heart of Colombo.

With 44 units across three residential apartments in Colombo 3, 4, and 6 constructed so far, the company attracts an impressive clientele, backed by a team of leading architects and designers who effortlessly bring both the company’s mission and buyers’ expectations to life. Aiming to be a trendsetter has driven Peak Engineering to produce stellar designs with no stone left unturned.

மேலும் வாசிக்க
plus icon

கொழும்பு 3 இல் சொத்து விலை போக்குகள்

வாங்க
வாடகை
படுக்கையறைகள்:
சராசரி விலை (கடந்த 12 மாதங்கள்)
Rs. 55,846.92 sqft
கடந்த 12 மாதத்தில் ஏற்பட்ட வளர்ச்சி
11.84%
Positive Trend
கடந்த 3 மாதத்தில் ஏற்பட்ட வளர்ச்சி
4.26%
Positive Trend
Icon
குறிப்பு: விலைத் தகவல் ikman இல் வெளியிடப்பட்ட விளம்பரங்களின் கடந்த காலத் தரவை அடிப்படையாகக் கொண்டது மற்றும் முழுமையான சந்தைப் போக்குகளைப் பிரதிபலிக்காது.
hero

ikman இல் விரைவாக விற்க அல்லது வாடகைக்கு வழங்க: உங்கள் சொத்தை 2 நிமிடங்களில் விளம்பரப்படுத்தலாம்!