colombo-city-centre-residencies
colombo-city-centre-residencies-living-room
colombo-city-centre-residencies-dining-room
2+

Colombo City Centre Residences

மொத்த பிரிவுகள்

47 Floors, 192 Units

அளவு

986 - 4,898 sqft

விளம்பரப்படுத்தும் திகதி

May 2015

திட்ட நிலை

Ready

நிறைவடையும் திகதி

LKR 70m - 85m

Bringing the 5-star experience home is the relentless mission of Colombo City Centre Residences. Surrounded by stellar views of the city, Colombo City Centre (CCC) was the first of its kind to set foot in the rapidly developing city. This mixed development project transformed a neighborhood rich in heritage into a chic metropolis, offering world-class residential, shopping, and entertainment in one aesthetic design.

A joint venture between Abans Group and the Singaporean Next Story Group, CCC is located opposite Beira Lake. The perimeter of the lake is covered in lush greenery with a stunning view of Gangaramaya Temple, capturing the essence of Sri Lanka — the merging of cultural heritage with the bustling city life propelled for growth. This iconic location adds immense value to the residences as it is within a network of offices and other prominent landmarks.

CCC Residences presents an array of luxurious living options, featuring two and three-bedroom townhouse-style residences along with spacious four to five-bedroom penthouses. The modern kitchens feature stain-proof quartz countertops and European appliances. Select condominiums offer breathtaking Port City views, while the penthouses boast 180-degree panoramic vistas of the lake, ocean, and city. They also consist of extensive open-concept living spaces with vaulted ceilings that could accommodate even a baby grand piano. Moreover, each residence includes an inviting entertaining deck, ensuring an exceptional living space.

Investing in CCC Residences is an entry into a lifestyle that redefines urban living. Beyond the exquisite residences, CCC offers a world-class mall featuring international brands, diverse dining options, and entertainment facilities. Residents can indulge in luxury retail therapy, savor international cuisines, and take part in community events, fostering a vibrant social scene. This integrated living experience ensures residents have everything they need right at their doorstep. With seamless access to such facilities, CCC Residences offers not only a property investment but also an opportunity to embrace a cosmopolitan lifestyle, making it a truly rewarding venture.

மேலும் வாசிக்க
plus icon

வசதிகள்

Rooftop
சூடான தண்ணீர் வசதி
கட்டிட மேலாண்மை
பல்பொருள் அங்காடி
வாகன தரிப்பிடம்
மேலதிக பார்க்கிங் சேவைகள்
மொட்டை மாடி
மத்திய எரிவாயு அமைப்பு
Landscaping
உள்ளமைக்கப்பட்ட அலுமாரிகள்
இண்டர்காம் வசதிகள்
View all 22 amenities
plus icon

சிறப்பம்சங்கள்

tick iconAccompanies an international retail mall with 100+ brands spread across 200,000 sq ft
tick iconSeveral entertainment options including 6 screen multiplex, bowling alley, and gaming areas
tick iconFood court and world-class dining options
tick iconPrime location facing the Beira Lake, overlooking the Gangaramaya Temple and Viharamahadevi Park
tick iconHigh-end amenities and Scandinavian-inspired architecture

அக்கம்பக்கத்தை கண்டறியுங்கள் - வரைபடக் காட்சி

கொழும்பு 2 பகுதி வழிகாட்டிகள்

Colombo 2, known as Slave Island, uniquely blends Sri Lanka's historical depth with modern vibrancy. Once an actual island on Beira Lake, this area has evolved from its colonial past into a bustling commercial hub within Colombo's heart. Featuring diverse architectural styles, from colonial buildings to contemporary high-rises, Colombo 2 serves as a dynamic testament to urban development.


The district boasts significant landmarks, such as Beira Lake and Gangaramaya Temple, contributing to its cultural and religious landscape. As a central business district, it's home to corporate offices, government buildings, and recreational spaces, making it a key area for both historical exploration and modern city life.

The real estate scene in Colombo 2 is vibrant and dynamic, characterised by a mix of residential and commercial developments. This area's strategic location and historical significance have made it a hotspot for investment, with a range of properties from luxury apartments to commercial spaces attracting both local and international investors. For more detailed insights, it's beneficial to explore specific listings and market analyses relevant to Colombo 2's real estate landscape.
Thumbup

இங்கே என்ன சிறப்பு

tick iconLocated in the heart of Colombo, allowing for effortless commutes to any part of the commercial capital.
tick iconWell-served by extensive bus routes and train services, ensuring excellent connectivity within Colombo and beyond​​.
மேலும் வாசிக்க
Thumbup

கவனம்செலுத்த வேண்டிய விடயங்கள்

tick iconImproving pedestrian walkways and traffic management can enhance the commuting experience in this densely populated area, making it more navigable for both pedestrians and vehicles.
tick iconA need to address urban pollution and maintain cleanliness around Beira Lake and public spaces.
மேலும் வாசிக்க

கொழும்பு 2 அருகிலுள்ள இடங்கள் தொடர்பான மதிப்பீடுகள்

4.5

out of 5

டெவலப்பர்

abans-group
Abans Group
மொத்த திட்டங்களை
9
அனுபவ ஆண்டுகாலம்
56

Colombo City Centre (CCC) stands as a collaborative vision between Sri Lanka's retail giant, Abans Group, and Singapore's Next Story Group, supported by renowned partners — Sanken Construction, Aedas, and Gensler. Abans Group, famed for its vast network of over 440 stores, brings a deep understanding of consumer needs while Next Story Group, a hospitality powerhouse, manages over 60 intelligently designed properties.

Meanwhile, Sanken Construction, a leader in construction, ensures quality with over 40 years of experience whereas Aedas and Gensler, globally acclaimed design firms, have contributed their expertise to the project. Together, this formidable alliance has shaped CCC as a transformative landmark shaping Colombo's skyline and influencing Sri Lanka's future for generations to come.

மேலும் வாசிக்க
plus icon

கொழும்பு 2 இல் சொத்து விலை போக்குகள்

வாங்க
வாடகை
படுக்கையறைகள்:
சராசரி விலை (கடந்த 12 மாதங்கள்)
Rs. 110,266.96 sqft
கடந்த 12 மாதத்தில் ஏற்பட்ட வளர்ச்சி
-7.44%
Negative Trend
கடந்த 3 மாதத்தில் ஏற்பட்ட வளர்ச்சி
3.62%
Positive Trend
Icon
குறிப்பு: விலைத் தகவல் ikman இல் வெளியிடப்பட்ட விளம்பரங்களின் கடந்த காலத் தரவை அடிப்படையாகக் கொண்டது மற்றும் முழுமையான சந்தைப் போக்குகளைப் பிரதிபலிக்காது.
hero

ikman இல் விரைவாக விற்க அல்லது வாடகைக்கு வழங்க: உங்கள் சொத்தை 2 நிமிடங்களில் விளம்பரப்படுத்தலாம்!