empire-residencies
empire-residencies-pool
empire-residencies-terrace
empire-residencies-lounge
1+

Empire Residencies

மொத்த பிரிவுகள்

39 Floors, 104 Units

அளவு

1,800 - 2,700 sqft

விளம்பரப்படுத்தும் திகதி

April 2009

திட்ட நிலை

Ready

நிறைவடையும் திகதி

LKR 100m - 150m

Imagine being transported to Colombo, Sri Lanka, where the cityscape unfolds under a warm sun like a colorful tapestry. Empire Residencies, one of the tallest residential havens in the island nation, pierces the sky with its twin towers. Standing at an impressive 131 meters, these elegant structures are both Colombo's crown jewels and meticulously crafted havens for those seeking an unparalleled lifestyle.

Empire Residencies offers more than just a place to sleep. Convenience meets luxury in this vibrant community. Enjoy a refreshing swim in the shimmering infinity pool, where the surface seems to blend into the endless blue sky. Have fun at the squash court or head over to the clubhouse for a great time. For those who cherish solitude, take a moment to relax in the beautifully designed garden.

Every detail has been meticulously considered by CT Holdings PLC and Design Group Five International, the masterminds behind this masterpiece. Smart use of balconies and terraces allows for natural ventilation and shade, while the walls serve as thermal barriers to keep you comfortable year-round. Even the little things are taken care of; tilt-and-turn windows make cleaning easy, showcasing the attention to detail in making residents' lives simpler.

Living at Empire Residencies is about being part of a community that values quality, not just the luxurious amenities and stunning views. If you seek an unmatched living experience in the heart of Colombo, Empire Residencies is the key to a life above the ordinary.

மேலும் வாசிக்க
plus icon

வசதிகள்

24/7 பாதுகாப்பு
சிசிடிவி பாதுகாப்பு
மின் உயர்த்திகள்
ஏர் கண்டிஷனிங்
உடற்பயிற்சி கூடம்
Rooftop
மத்திய எரிவாயு அமைப்பு
பவர் காப்புப்பிரதி
கழிவு முகாமைத்துவம்
சூடான தண்ணீர் வசதி
நீச்சல் குளம்
View all 15 amenities
plus icon

சிறப்பம்சங்கள்

tick iconColombo's tallest residential haven – An amazing lifestyle in luxurious twin towers of Empire Residencies
tick iconA vibrant community – Become a part of something valuable and exciting
tick iconQuality, convenient construction – Meticulously designed apartments for effortless cleaning and comfort
tick iconSpacious 3 BHK Apartments – Maximum amount of space for comfortable living

அக்கம்பக்கத்தை கண்டறியுங்கள் - வரைபடக் காட்சி

கொழும்பு 2 பகுதி வழிகாட்டிகள்

Colombo 2, known as Slave Island, uniquely blends Sri Lanka's historical depth with modern vibrancy. Once an actual island on Beira Lake, this area has evolved from its colonial past into a bustling commercial hub within Colombo's heart. Featuring diverse architectural styles, from colonial buildings to contemporary high-rises, Colombo 2 serves as a dynamic testament to urban development.


The district boasts significant landmarks, such as Beira Lake and Gangaramaya Temple, contributing to its cultural and religious landscape. As a central business district, it's home to corporate offices, government buildings, and recreational spaces, making it a key area for both historical exploration and modern city life.

The real estate scene in Colombo 2 is vibrant and dynamic, characterised by a mix of residential and commercial developments. This area's strategic location and historical significance have made it a hotspot for investment, with a range of properties from luxury apartments to commercial spaces attracting both local and international investors. For more detailed insights, it's beneficial to explore specific listings and market analyses relevant to Colombo 2's real estate landscape.
Thumbup

இங்கே என்ன சிறப்பு

tick iconLocated in the heart of Colombo, allowing for effortless commutes to any part of the commercial capital.
tick iconWell-served by extensive bus routes and train services, ensuring excellent connectivity within Colombo and beyond​​.
மேலும் வாசிக்க
Thumbup

கவனம்செலுத்த வேண்டிய விடயங்கள்

tick iconImproving pedestrian walkways and traffic management can enhance the commuting experience in this densely populated area, making it more navigable for both pedestrians and vehicles.
tick iconA need to address urban pollution and maintain cleanliness around Beira Lake and public spaces.
மேலும் வாசிக்க

கொழும்பு 2 அருகிலுள்ள இடங்கள் தொடர்பான மதிப்பீடுகள்

4.5

out of 5

டெவலப்பர்

c-t-holdings-logo
C T Holdings
மொத்த திட்டங்களை
23
அனுபவ ஆண்டுகாலம்
96

With an extensive history and a varied portfolio, C T Land Development is an integral component of Sri Lanka's real estate market. Established in 1983, the company is now a comprehensive developer, owner, and operator, influencing the commercial and residential landscape.

Their portfolio is centered around the renowned Majestic City, which is Colombo's top destination for shopping and entertainment. Beyond this significant event, C T Land Development has extended its reach, bringing to Jaffna, Gampaha, Dematagoda, and Katubedda the lively and convenient Cargills Square Malls.

There's more to C T Land Development than merely busy shopping centers. Acknowledging the demand for opulent living quarters, they founded C T Properties, a division devoted to residential construction. Their outstanding portfolio includes the completion of the massive C T Gardens Township project in Piliyandala, as well as the "Empire," Colombo 2's symbol of opulent apartment life.

மேலும் வாசிக்க
plus icon

கொழும்பு 2 இல் சொத்து விலை போக்குகள்

வாங்க
வாடகை
படுக்கையறைகள்:
சராசரி விலை (கடந்த 12 மாதங்கள்)
Rs. 110,266.96 sqft
கடந்த 12 மாதத்தில் ஏற்பட்ட வளர்ச்சி
-7.44%
Negative Trend
கடந்த 3 மாதத்தில் ஏற்பட்ட வளர்ச்சி
3.62%
Positive Trend
Icon
குறிப்பு: விலைத் தகவல் ikman இல் வெளியிடப்பட்ட விளம்பரங்களின் கடந்த காலத் தரவை அடிப்படையாகக் கொண்டது மற்றும் முழுமையான சந்தைப் போக்குகளைப் பிரதிபலிக்காது.
hero

ikman இல் விரைவாக விற்க அல்லது வாடகைக்கு வழங்க: உங்கள் சொத்தை 2 நிமிடங்களில் விளம்பரப்படுத்தலாம்!