zion-residencies-external-view
zion-residencies-external-view-dining-room
zion-residencies-living-room
zion-residencies-bedroom
1+

Zion

By Access Residencies
Icon
தலவத்துகொட

மொத்த பிரிவுகள்

11 Floors, 63 Units

அளவு

763 - 1,456 sqft

விளம்பரப்படுத்தும் திகதி

February 2021

திட்ட நிலை

Ready

நிறைவடையும் திகதி

LKR 27.8m - 35m

Starting off as a serene suburb to settle down in, Thalawathugoda has now become one of the most sought-after locations to buy property, especially for those seeking a luxurious place to call home. Escaping the hustle and bustle of Colombo and its exorbitant property prices is certainly an advantage, but a rapidly developing locale that lacks nothing in terms of convenience, amenities, safety, and community has played a significant role in raising Thalawathugoda's profile. The early birds who recognized this ahead of time were able to invest in properties that now offer lucrative returns.

But if you are looking for a property in Thalawathugoda, it’s still not too late. Zion by Access Residencies is located in Thalawathugoda town, facing the Pannipitiya Main Road (Borella Road). Here, residents have the privilege of being within walking distance of Austasia Sports & Leisure Club, a haven for recreational enthusiasts offering an extensive array of facilities and sports to choose from.

One of the most enticing features of Zion is its uninterrupted panoramic view of the Diyawanna Lake and the lush green surroundings enclosing the Parliament. Despite the restrictions that generally interrupt these stunning views, residents at Zion enjoy an unobstructed vista of this picturesque area, enhancing the allure of the location.

The property boasts modern amenities, including a swimming pool, gym, function area, and green zones within the compound, providing residents with a balanced lifestyle. Imported porcelain tiles adorn the floors, bathrooms, and pantry walls, while imported light fittings illuminate the interiors with elegance. With a range of one-, two-, and three-bedroom apartments, Zion by Access Residencies caters to diverse housing needs. It also upholds sustainability values, incorporating an electric car charging infrastructure and a wastewater treatment plant, contributing to water conservation efforts.

This property not only offers a luxurious living experience but also embodies a commitment to sustainability, making it an ideal choice for discerning residents seeking both comfort and environmental responsibility.

மேலும் வாசிக்க
plus icon

வசதிகள்

நீச்சல் குளம்
கழிவு முகாமைத்துவம்
உடற்பயிற்சி கூடம்
மின் உயர்த்திகள்
வாகன தரிப்பிடம்
ஏர் கண்டிஷனிங்
பவர் காப்புப்பிரதி
சிசிடிவி பாதுகாப்பு
Rooftop
சூடான தண்ணீர் வசதி
விருந்தினர் மண்டபம்
View all 15 amenities
plus icon

சிறப்பம்சங்கள்

tick iconPrime location near Thalawathugoda Junction and Austasia Sports Club
tick iconLucrative returns assured with increasing demand in this suburban area
tick iconCommitment to sustainability with a wastewater treatment plant
tick iconStunning panoramic views of Diyawanna Lake and lush greenery
tick iconSituated within a 20-minute drive to Colombo

அக்கம்பக்கத்தை கண்டறியுங்கள் - வரைபடக் காட்சி

Icon

Property Ads of the Project on ikman

 • Brand New Apartment Sale in Colombo 6

  படுக்கை: 3, குளியல்: 2
  Premium member badge
  MEMBER
  Verified seller badge
  கொழும்பு 6, குடியிருப்புகள் விற்பனைக்கு

  ரூ 54,000,000

 • Apartment for Sale in Thalawathugoda

  படுக்கை: 3, குளியல்: 2
  MEMBER
  Verified seller badge
  தலவத்துகொட, குடியிருப்புகள் விற்பனைக்கு

  ரூ 46,500,000

தலவத்துகொட பகுதி வழிகாட்டிகள்

Thalawathugoda, nestled on the outskirts of Colombo, Sri Lanka, is quickly becoming one of the most desirable residential areas for those seeking a blend of serene suburban living and convenient urban access. This suburb is celebrated for its lush landscapes, tranquil environment, and upscale residential communities. With its scenic water bodies, including the Diyawanna Oya and its surrounding wetlands, Thalawathugoda offers a peaceful retreat from the hustle and bustle of city life. The area has seen significant growth in recent years, with the development of modern housing schemes, commercial centres, and leisure facilities, making it a self-sufficient enclave that caters to the sophisticated needs of its residents.

The strategic location of Thalawathugoda, coupled with its excellent road network, ensures easy connectivity to Colombo's city centre, educational institutions, healthcare facilities, and shopping complexes. This suburb is a harmonious mix of nature and modernity, attracting families, professionals, and expatriates who value quality of life and community.

Thalawathugoda's unique charm lies in its ability to offer a serene, green, and well-connected living environment, making it an increasingly popular choice for those looking to settle in a place that offers the best of both worlds.

Thumbup

இங்கே என்ன சிறப்பு

tick iconExcellent connectivity to major roads and highways, facilitating easy access to the rest of Colombo and beyond.
tick iconA wide range of shopping and dining options catering to diverse tastes and preferences.
மேலும் வாசிக்க
Thumbup

கவனம்செலுத்த வேண்டிய விடயங்கள்

tick iconLimited bus routes passing through the area, resulting in commuting difficulties for residents depending on public transport.
tick iconLack of connectivity via rail.
மேலும் வாசிக்க

தலவத்துகொட அருகிலுள்ள இடங்கள் தொடர்பான மதிப்பீடுகள்

4.5

out of 5

டெவலப்பர்

Access Residencies
மொத்த திட்டங்களை
2

Access Residencies (Pvt) Ltd, a proud member of the Access Group of Companies, specialises in property development, including condominiums, mixed developments, and housing projects. With a diverse portfolio and ongoing real estate endeavours, Access Residencies caters to a premium clientele, offering modern infrastructures and top-tier housing opportunities.

Emphasising integrity and innovation, they prioritise client satisfaction, ensuring a wide range of services to meet all realty needs. Established in 1990, the Access Group has rapidly expanded into various sectors, leveraging its core expertise in engineering, construction, telecommunications, power, renewable energy, water management, and so on. Committed to innovation and excellence, Access Residencies exemplifies the group's dedication to quality and progress.

மேலும் வாசிக்க
plus icon

தலவத்துகொட இல் சொத்து விலை போக்குகள்

வாங்க
வாடகை
படுக்கையறைகள்:
சராசரி விலை (கடந்த 12 மாதங்கள்)
Rs. 24,700.82 sqft
கடந்த 12 மாதத்தில் ஏற்பட்ட வளர்ச்சி
4.44%
Positive Trend
கடந்த 3 மாதத்தில் ஏற்பட்ட வளர்ச்சி
-4.97%
Negative Trend
Icon
குறிப்பு: விலைத் தகவல் ikman இல் வெளியிடப்பட்ட விளம்பரங்களின் கடந்த காலத் தரவை அடிப்படையாகக் கொண்டது மற்றும் முழுமையான சந்தைப் போக்குகளைப் பிரதிபலிக்காது.
hero

ikman இல் விரைவாக விற்க அல்லது வாடகைக்கு வழங்க: உங்கள் சொத்தை 2 நிமிடங்களில் விளம்பரப்படுத்தலாம்!