the-residencies-samagi-mawatha
the-residencies-samagi-mawatha-outdoor-area
the-residencies-samagi-mawatha-type-2
1+

The Residence - Samagi Mawatha

மொத்த பிரிவுகள்

7 Units

அளவு

921 - 1,091 sqft

விளம்பரப்படுத்தும் திகதி

April 2019

திட்ட நிலை

Ongoing

நிறைவடையும் திகதி

LKR 29.5m - 35m

The Residence Samagi Mawatha is a residential development in Thalawathugoda comprising seven luxury villas consisting of two and three bedrooms. As you enter the gated community, be prepared to be greeted by colourful blossoms adorning the villas in a welcoming gesture. With ample parking space for each villa, these tastefully constructed homes are two-storied structures with their own manicured lawns and terraces. With open-plan interiors, luxe kitchen and pantry fittings, and sunlit living and dining areas, the villas create a warm and cosy ambiance.

If you crave peace, you will find your gem here. Discover a rare blend of privacy and exclusivity in this gated community as it features only a limited number of luxury villas. Perfectly situated, these homes offer a sanctuary in serene surroundings, ideal for those seeking tranquillity. Each villa is crafted with high-quality fixtures meeting international standards, showcasing the developer's signature touch and commitment to exceed expectations. The attention to detail and superior craftsmanship elevate these homes, providing a unique and luxurious living experience.

These villas are perfect for both investment and residential purposes. Situated just 200m from the 689 Nugegoda SLIIT Campus bus route and 1.5 km from Thalawathugoda Town, they offer convenience for everyday needs. This sought-after suburb is brimming with amenities, including banks, supermarkets, and international schools. A mere 30-minute drive from Colombo, it provides easy access to the city while maintaining a peaceful environment.

Moreover, there is an easy payment plan in place, making it a financially viable choice. Buyers can pay 25% upfront, the balance in 35 installments, and the final 40% at property handover. To sum up, with rising land values and a strategic location, these villas promise a strong investment opportunity and a comfortable, well-connected lifestyle for residents.

மேலும் வாசிக்க
plus icon

வசதிகள்

கழிவு முகாமைத்துவம்
24/7 பாதுகாப்பு
சூடான தண்ணீர் வசதி
வாகன தரிப்பிடம்
ஏர் கண்டிஷனிங்
பவர் காப்புப்பிரதி
சிசிடிவி பாதுகாப்பு
தீ அபாயத்தினை கண்டறிதல் & பாதுகாப்பு

சிறப்பம்சங்கள்

tick iconPrivacy and exclusivity with only 7 luxury villas in the gated community
tick iconPopular residential suburb
tick iconOnly 30 minutes to Colombo
tick iconBy renowned developer with an impressive portfolio
tick iconEasy payment scheme available

அக்கம்பக்கத்தை கண்டறியுங்கள் - வரைபடக் காட்சி

Icon

Property Ads of the Project on ikman

 • Apartment for sale in Thalawathugoda

  படுக்கை: 2, குளியல்: 2
  Premium member badge
  MEMBER
  Verified seller badge
  தலவத்துகொட, குடியிருப்புகள் விற்பனைக்கு

  ரூ 32,500,000

 • Apartment for sale in Thalawathugoda

  படுக்கை: 2, குளியல்: 2
  Premium member badge
  MEMBER
  Verified seller badge
  தலவத்துகொட, குடியிருப்புகள் விற்பனைக்கு

  ரூ 32,500,000

 • Apartment for sale in Thalawathugoda

  படுக்கை: 3, குளியல்: 2
  Premium member badge
  MEMBER
  Verified seller badge
  தலவத்துகொட, குடியிருப்புகள் விற்பனைக்கு

  ரூ 55,000,000

 • Apartment for sale in Thalawathugoda

  படுக்கை: 2, குளியல்: 2
  Premium member badge
  MEMBER
  Verified seller badge
  தலவத்துகொட, குடியிருப்புகள் விற்பனைக்கு

  ரூ 32,500,000

 • Apartment for Sale Talawatugoda

  படுக்கை: 3, குளியல்: 2
  Auth dealer badge
  AUTH AGENT
  Verified seller badge
  தலவத்துகொட, குடியிருப்புகள் விற்பனைக்கு

  ரூ 55,000,000

 • Apartment for sale Talawatugoda

  படுக்கை: 2, குளியல்: 2
  Auth dealer badge
  AUTH AGENT
  Verified seller badge
  தலவத்துகொட, குடியிருப்புகள் விற்பனைக்கு

  ரூ 32,500,000

தலவத்துகொட பகுதி வழிகாட்டிகள்

Thalawathugoda, nestled on the outskirts of Colombo, Sri Lanka, is quickly becoming one of the most desirable residential areas for those seeking a blend of serene suburban living and convenient urban access. This suburb is celebrated for its lush landscapes, tranquil environment, and upscale residential communities. With its scenic water bodies, including the Diyawanna Oya and its surrounding wetlands, Thalawathugoda offers a peaceful retreat from the hustle and bustle of city life. The area has seen significant growth in recent years, with the development of modern housing schemes, commercial centres, and leisure facilities, making it a self-sufficient enclave that caters to the sophisticated needs of its residents.

The strategic location of Thalawathugoda, coupled with its excellent road network, ensures easy connectivity to Colombo's city centre, educational institutions, healthcare facilities, and shopping complexes. This suburb is a harmonious mix of nature and modernity, attracting families, professionals, and expatriates who value quality of life and community.

Thalawathugoda's unique charm lies in its ability to offer a serene, green, and well-connected living environment, making it an increasingly popular choice for those looking to settle in a place that offers the best of both worlds.

Thumbup

இங்கே என்ன சிறப்பு

tick iconExcellent connectivity to major roads and highways, facilitating easy access to the rest of Colombo and beyond.
tick iconA wide range of shopping and dining options catering to diverse tastes and preferences.
மேலும் வாசிக்க
Thumbup

கவனம்செலுத்த வேண்டிய விடயங்கள்

tick iconLimited bus routes passing through the area, resulting in commuting difficulties for residents depending on public transport.
tick iconLack of connectivity via rail.
மேலும் வாசிக்க

தலவத்துகொட அருகிலுள்ள இடங்கள் தொடர்பான மதிப்பீடுகள்

4.5

out of 5

டெவலப்பர்

Prime Group
மொத்த திட்டங்களை
75
அனுபவ ஆண்டுகாலம்
29

Founded over 29 years ago, Prime Lands (Pvt) Ltd has been committed to creating a better place on Earth. From humble beginnings with just four employees, Prime Group swiftly ascended to prominence in Sri Lanka's real estate sector. Covering 18 districts and serving over 300,000 satisfied clients, Prime Lands has become synonymous with excellence.

Aspiring homeowners trust Prime Lands to fulfill their dreams, offering a diverse selection of premium land options and comprehensive support services. With over 6,000 land projects, 30 housing projects, and around 45 apartment projects, Prime Lands consistently delivers high-quality, value-added solutions, earning recognition as an award-winning developer.

மேலும் வாசிக்க
plus icon

தலவத்துகொட இல் சொத்து விலை போக்குகள்

வாங்க
வாடகை
படுக்கையறைகள்:
சராசரி விலை (கடந்த 12 மாதங்கள்)
Rs. 24,700.82 sqft
கடந்த 12 மாதத்தில் ஏற்பட்ட வளர்ச்சி
4.44%
Positive Trend
கடந்த 3 மாதத்தில் ஏற்பட்ட வளர்ச்சி
-4.97%
Negative Trend
Icon
குறிப்பு: விலைத் தகவல் ikman இல் வெளியிடப்பட்ட விளம்பரங்களின் கடந்த காலத் தரவை அடிப்படையாகக் கொண்டது மற்றும் முழுமையான சந்தைப் போக்குகளைப் பிரதிபலிக்காது.
hero

ikman இல் விரைவாக விற்க அல்லது வாடகைக்கு வழங்க: உங்கள் சொத்தை 2 நிமிடங்களில் விளம்பரப்படுத்தலாம்!