the-beach-front-ii-uswetakeiyawa-
the-beach-front-ii-uswetakeiyawa-dining-room
the-beach-front-ii-uswetakeiyawa-living-room
1+

The Beach Front II Uswetakeiyawa

By Prime Group
Icon
வத்தளை

மொத்த பிரிவுகள்

15 Floors, 116 Units

அளவு

741 - 2,274 sqft

விளம்பரப்படுத்தும் திகதி

August 2020

திட்ட நிலை

Ready

நிறைவடையும் திகதி

LKR 32m - 40m

Bridging the Colombo skyline and the azure ocean of Uswetakeiyawa, The Beach Front II by Prime Group is a tale of leisure, tranquility, and chic living, all rolled into one iconic development. Just 30 minutes from Colombo and even closer to the airport, this property comprises 116 units. With one-bedroom, two-bedroom, and three-bedroom options, these spacious apartments offer uncompromised comfort and breathtaking views. A limited collection of four penthouses provides exclusivity for residents, boasting panoramic sights of the crystal-clear waters.

The aesthetics add another degree of enchantment to the residences. Opulent fittings and elegant touches create a soothing allure, while floor-to-ceiling windows blur the barrier between the sea and home, infusing the residences with positivity. Fully fitted modern pantry cabinets, premium bathroom fittings, and an array of 15+ lavish amenities invite buyers to explore this property further.

From memorable BBQ nights to rediscovering inner peace on the yoga deck or taking a refreshing dip in the infinity pool, the oceanic melody remains a steady companion in the background. Residents can stay active with a game of volleyball, work at the business center, unwind at the chic bar, or escape to the serene beach garden. Indoors, they can luxuriate in the soothing waters of the Jacuzzi or lounge on the balcony with a book.

The dual-key feature of the apartments provides a unique opportunity for holiday rental income, as the second bedroom with its own mini pantry can be rented out separately as a studio apartment, ideal for tourists exploring the area. Surrounded by the palm groves of Uswetakeiyawa-Wattala, The Beach Front II is the ideal investment for those who yearn for a private seaside villa along the coast.

மேலும் வாசிக்க
plus icon

வசதிகள்

நீச்சல் குளம்
கழிவு முகாமைத்துவம்
உடற்பயிற்சி கூடம்
மின் உயர்த்திகள்
சூடான தண்ணீர் வசதி
வாகன தரிப்பிடம்
ஏர் கண்டிஷனிங்
பவர் காப்புப்பிரதி
சிசிடிவி பாதுகாப்பு
Jacuzzi
ஓய்வறை
View all 14 amenities
plus icon

சிறப்பம்சங்கள்

tick iconDual key apartments, creating a separate rentable studio apartment
tick iconOver 15 amenities available
tick iconLucrative holiday home in a central location with plenty of attractions nearby
tick iconOnly 30 minutes to Colombo and 20 minutes to the airport
tick iconDeveloped by renowned Prime Group, an award-winning developer

அக்கம்பக்கத்தை கண்டறியுங்கள் - வரைபடக் காட்சி

கையேடுகள்

View Brochure
Download Brochure

வத்தளை பகுதி வழிகாட்டிகள்

Wattala, a bustling suburb located in the western province of Sri Lanka, stands as a beacon of growth and diversity, bridging the gap between the urban rush of Colombo and the serene landscapes of the country's western coastline. This locale, with its strategic position just north of Colombo, has witnessed a significant transformation, morphing from a quiet residential area into a vibrant commercial hub. Home to a dynamic population, Wattala's charm lies in its ability to offer a suburban lifestyle while providing all the amenities and conveniences of city living.


The real estate in Wattala has been on an upward trajectory, fueled by its accessibility to Colombo via the Colombo-Katunayake Expressway and the Negombo Road, making it a sought-after location for residential and commercial investment. The area boasts a variety of housing options, from traditional homes to modern apartment complexes, catering to a broad spectrum of preferences and budgets. Additionally, Wattala's commercial landscape is thriving, with numerous shopping centres, supermarkets, and standalone stores dotting its avenues, reflecting the suburb's growing economic vitality.

Moreover, Wattala's cultural tapestry is rich and diverse, with a harmonious blend of ethnicities and religions coexisting, contributing to a vibrant community life. Festivals and celebrations are common, bringing colour and energy to the streets, symbolising the unity and diversity of its residents. This suburb's evolution from a modest community to a lively urban centre is a testament to its resilience, adaptability, and the promising prospects it holds for the future.
Thumbup

இங்கே என்ன சிறப்பு

tick iconExcellent connectivity due to its location on the A3 highway, facilitating easy access to both Colombo and Negombo.
tick iconPublic transportation options are readily available, making commuting straightforward for its residents.
மேலும் வாசிக்க
Thumbup

கவனம்செலுத்த வேண்டிய விடயங்கள்

tick iconSome local roads within Wattala are in need of upgrading and maintenance to handle the increasing traffic and prevent congestion, especially during peak hours.
tick iconWhile public transport options are available, increasing the frequency and reliability of bus services would improve daily commutes for residents.
மேலும் வாசிக்க

வத்தளை அருகிலுள்ள இடங்கள் தொடர்பான மதிப்பீடுகள்

4.3

out of 5

டெவலப்பர்

Prime Group
மொத்த திட்டங்களை
75
அனுபவ ஆண்டுகாலம்
29

Founded over 29 years ago, Prime Lands (Pvt) Ltd has been committed to creating a better place on Earth. From humble beginnings with just four employees, Prime Group swiftly ascended to prominence in Sri Lanka's real estate sector. Covering 18 districts and serving over 300,000 satisfied clients, Prime Lands has become synonymous with excellence.

Aspiring homeowners trust Prime Lands to fulfill their dreams, offering a diverse selection of premium land options and comprehensive support services. With over 6,000 land projects, 30 housing projects, and around 45 apartment projects, Prime Lands consistently delivers high-quality, value-added solutions, earning recognition as an award-winning developer.

மேலும் வாசிக்க
plus icon

வத்தளை இல் சொத்து விலை போக்குகள்

வாங்க
வாடகை
படுக்கையறைகள்:
சராசரி விலை (கடந்த 12 மாதங்கள்)
Rs. 26,796.38 sqft
கடந்த 12 மாதத்தில் ஏற்பட்ட வளர்ச்சி
5.11%
Positive Trend
கடந்த 3 மாதத்தில் ஏற்பட்ட வளர்ச்சி
10.18%
Positive Trend
Icon
குறிப்பு: விலைத் தகவல் ikman இல் வெளியிடப்பட்ட விளம்பரங்களின் கடந்த காலத் தரவை அடிப்படையாகக் கொண்டது மற்றும் முழுமையான சந்தைப் போக்குகளைப் பிரதிபலிக்காது.
hero

ikman இல் விரைவாக விற்க அல்லது வாடகைக்கு வழங்க: உங்கள் சொத்தை 2 நிமிடங்களில் விளம்பரப்படுத்தலாம்!