summer-64-
summer-64-living-room
summer-64-kitchen
summer-64-bedroom
1+

Summer 64

By Summerland Property Developers
Icon
கொழும்பு 6

மொத்த பிரிவுகள்

70 Units

அளவு

1,145 - 1,605 sqft

விளம்பரப்படுத்தும் திகதி

March 2018

திட்ட நிலை

நிறைவடையும் திகதி

LKR 39m - 45m

Watching the curtains sway from your high-rise apartment windows overlooking the buzzing cityscape below, and the glittering Indian Ocean beyond, Summer 64, true to its name, is an impressive real estate project designed to bring joy and fulfillment to your life. Comprising 56 units, varying between two and three-bedroom apartments, these spacious residences occupy a prominent part of Colombo 6.

W.A. De Silva Mawatha is known for its commercial appeal and convenience. Strategically situated for easy access via Havelock Road and Dharmarama Road, Summer 64 stands out as a tranquil oasis with abundant greenery and open spaces, unlike any other. Despite its serene setting, it remains well-connected to major roads. Unique amenities include a ground-floor swimming pool, children's play area, and elder relaxation zones. The rooftop features a walking path and secluded sitting areas, perfect for private family relaxation. Selected apartments come with the rare benefit of two parking slots and individual electric charger points. The complex ensures security with a dedicated surveillance reception and lobby.

Inside, each unit boasts designer porcelain tiles, non-slip balcony tiles, imported LED lighting, and a three-phase power supply. Energy-saving A/C units in master bedrooms and provisions for additional cooling in other rooms enhance comfort. Bathrooms feature high-end international fittings, ensuring a luxurious living experience. Summer 64 doesn't just captivate with its comfort and style but also its eco-friendly approach, embodying sustainable living with its energy-efficient amenities.

On the opening day, the majority of units were reserved or sold out, underscoring Summer 64’s unparalleled appeal and investment potential. Combining luxury, convenience, and sustainability, Summer 64 is a lifestyle choice that promises enduring value in the heart of Wellawatte. Packed with leading banks, an interesting collection of fashion outlets, supermarkets, hotels, and restaurants to satisfy a diverse taste palette, this area thrums with activity morning till night, ideal for those who love a vibrant neighbourhood, where every amenity is within walking distance.

மேலும் வாசிக்க
plus icon

வசதிகள்

நீச்சல் குளம்
கழிவு முகாமைத்துவம்
உடற்பயிற்சி கூடம்
மின் உயர்த்திகள்
24/7 பாதுகாப்பு
சூடான தண்ணீர் வசதி
பவர் காப்புப்பிரதி
வாகன தரிப்பிடம்
ஏர் கண்டிஷனிங்
சிசிடிவி பாதுகாப்பு
Rooftop
View all 13 amenities
plus icon

சிறப்பம்சங்கள்

tick iconCommercialised area with residential neighbourhoods
tick iconEasy connectivity to Marine Drive and Galle Road
tick iconWalking distance to schools, shops, transportation hubs, and banks
tick iconHigh rental earning potential
tick iconLand appreciation, ideal for investment purposes

அக்கம்பக்கத்தை கண்டறியுங்கள் - வரைபடக் காட்சி

Icon

Property Ads of the Project on ikman

 • Apartment For Sale In Wellawatthe

  படுக்கை: 3, குளியல்: 3
  கொழும்பு 6, குடியிருப்புகள் விற்பனைக்கு

  ரூ 70,000,000

 • SALE : Beautiful Apartment for in Colombo 6

  படுக்கை: 2, குளியல்: 2
  MEMBER
  Verified seller badge
  கொழும்பு 6, குடியிருப்புகள் விற்பனைக்கு

  ரூ 49,800,000

கொழும்பு 6 பகுதி வழிகாட்டிகள்

Colombo 6, famously known as Wellawatte, is a vibrant and densely populated suburb of Colombo, Sri Lanka. This area is renowned for its dynamic blend of residential and commercial life, with a significant Tamil community contributing to its rich cultural tapestry. Wellawatte is celebrated for its textile shops, bustling markets, and the iconic Savoy Cinema, making it a key commercial hub within the city. Its strategic location along the Galle Road ensures excellent connectivity to other parts of Colombo, while the coastal line adds to its scenic beauty.


In Colombo 6, the real estate scene is diverse, ranging from budget-friendly options to semi-luxury and luxury apartment complexes such as Span Tower, Liberty Court, and Majestic Apartments. These developments cater to a broad spectrum of residents, offering amenities that enhance the urban living experience.

The area's strategic location along Galle Road and Marine Drive ensures excellent connectivity, facilitating easy access to other parts of Colombo and contributing to its appeal as a desirable place to live. This mix of modern residential options and robust infrastructure highlights Wellawatte's dynamic growth within Colombo's real estate market. For more detailed information, you can explore specific apartment complexes and their offerings through real estate listings and developers' websites.
Thumbup

இங்கே என்ன சிறப்பு

tick iconNumerous bus routes run through Galle Road, connecting Wellawatte with central Colombo and southern suburbs.
tick iconConvenient access to most major schools, colleges, universities and corporate establishments in Colombo.
மேலும் வாசிக்க
Thumbup

கவனம்செலுத்த வேண்டிய விடயங்கள்

tick iconSignificant traffic congestion along Galle Road during peak hours.
tick iconA need for more public spaces and recreational facilities.
மேலும் வாசிக்க

கொழும்பு 6 அருகிலுள்ள இடங்கள் தொடர்பான மதிப்பீடுகள்

4.3

out of 5

டெவலப்பர்

summerland-property-developers-logo
Summerland Property Developers
மொத்த திட்டங்களை
5
அனுபவ ஆண்டுகாலம்
21

Summerland Property Developers (Pvt) Ltd, founded in 2003, is renowned for its elite craftsmanship and high-end real estate projects. Operating under BOI approval, the company has crafted iconic developments like Summer Triple Four at Havelock and Summer Horizon at Unawatuna, known for their architectural brilliance. Their portfolio also includes Summer Crosswind at Kalpitiya and premier residential projects such as Summer 64 and Summer Empire.


Each project reflects their commitment to luxury and excellence. With a reputation for delivering exceptional quality and innovative design, Summerland Property Developers continue to set benchmarks in the real estate industry of Sri Lanka.
மேலும் வாசிக்க
plus icon

கொழும்பு 6 இல் சொத்து விலை போக்குகள்

வாங்க
வாடகை
படுக்கையறைகள்:
சராசரி விலை (கடந்த 12 மாதங்கள்)
Rs. 35,792.96 sqft
கடந்த 12 மாதத்தில் ஏற்பட்ட வளர்ச்சி
-3.14%
Negative Trend
கடந்த 3 மாதத்தில் ஏற்பட்ட வளர்ச்சி
2.45%
Positive Trend
Icon
குறிப்பு: விலைத் தகவல் ikman இல் வெளியிடப்பட்ட விளம்பரங்களின் கடந்த காலத் தரவை அடிப்படையாகக் கொண்டது மற்றும் முழுமையான சந்தைப் போக்குகளைப் பிரதிபலிக்காது.
hero

ikman இல் விரைவாக விற்க அல்லது வாடகைக்கு வழங்க: உங்கள் சொத்தை 2 நிமிடங்களில் விளம்பரப்படுத்தலாம்!