clover-thalawathugoda-aerial-view
clover-thalawathugoda-garden
clover-thalawathugoda-pool
1+

Clover - Thalawathugoda

மொத்த பிரிவுகள்

2 Floors, 54 Units

அளவு

3,238 - 4,385 sqft

விளம்பரப்படுத்தும் திகதி

March 2021

திட்ட நிலை

Ongoing

நிறைவடையும் திகதி

LKR 75.1m - 85m

Thalawathugoda has swiftly risen as one of Colombo's most convenient suburbs to call home. The drive to Prime Group’s Clover Thalawathugoda is lined with prominent supermarkets and retail outlets, such as Arpico Supercentre, Keells, Cargills, SPAR Supermarket, and more. Additionally, Thalawathugoda is just 14 km from Colombo, easily reachable with a 45-minute drive.

Clover Thalawathugoda features fifty-four villas spanning 4.5 acres, constructed in 16 different designs with four bedrooms each. Each unit includes parking for two cars, a rooftop terrace with outdoor seating, and a landscaped garden surrounded by tranquil views. The development boasts premium-grade amenities designed for luxury and comfort. Step into spaces adorned with elegant timber flooring, while the air-conditioned bedrooms offer a cool, serene retreat. The bathrooms are fitted with European-standard fixtures, and the fully-fitted pantries are equipped with top-of-the-line appliances and finishes, making meal preparation a delight for any home chef.

Residents can embrace sustainability with hot water connections powered by solar panels, ensuring a reliable and eco-friendly supply. Enjoy the open lobby area for a cool retreat under a canopy of leaves, the plunge pool with sunbeds on the timber deck, a fully-equipped, air-conditioned gym downstairs, and a blissful yoga deck surrounded by manicured lawns and tranquil waterways.

Stepping out of this stunning oasis guarantees convenience at your doorstep. Well-known hospitals such as Sri Jayewardenepura General Hospital, Nawaloka Hospital Thalawathugoda, and Asiri Central Hospital are within easy reach. Popular coffee shops like Java Lounge, Bakery At The Lake, and Barista are nearby, while schools, shopping, and other amenities are easily accessible. True to its name, Clover Thalawathugoda represents a lucky charm for its residents in terms of the comforts and value it provides.

மேலும் வாசிக்க
plus icon

வசதிகள்

நீச்சல் குளம்
கழிவு முகாமைத்துவம்
உடற்பயிற்சி கூடம்
24/7 பாதுகாப்பு
வாகன தரிப்பிடம்
ஏர் கண்டிஷனிங்
பவர் காப்புப்பிரதி
சிசிடிவி பாதுகாப்பு
சூடான தண்ணீர் வசதி
Landscaping
மொட்டை மாடி
View all 12 amenities
plus icon

சிறப்பம்சங்கள்

tick iconMore than 50% of the units sold at launch
tick iconRapidly developing suburb, making it a highly demanded location for housing
tick iconSolar-powered hot water connection, saving on electricity costs
tick iconHigh-quality amenities and a tranquil environment
tick iconEasy access to amenities, ensuring convenience at every step

அக்கம்பக்கத்தை கண்டறியுங்கள் - வரைபடக் காட்சி

தலவத்துகொட பகுதி வழிகாட்டிகள்

Thalawathugoda, nestled on the outskirts of Colombo, Sri Lanka, is quickly becoming one of the most desirable residential areas for those seeking a blend of serene suburban living and convenient urban access. This suburb is celebrated for its lush landscapes, tranquil environment, and upscale residential communities. With its scenic water bodies, including the Diyawanna Oya and its surrounding wetlands, Thalawathugoda offers a peaceful retreat from the hustle and bustle of city life. The area has seen significant growth in recent years, with the development of modern housing schemes, commercial centres, and leisure facilities, making it a self-sufficient enclave that caters to the sophisticated needs of its residents.

The strategic location of Thalawathugoda, coupled with its excellent road network, ensures easy connectivity to Colombo's city centre, educational institutions, healthcare facilities, and shopping complexes. This suburb is a harmonious mix of nature and modernity, attracting families, professionals, and expatriates who value quality of life and community.

Thalawathugoda's unique charm lies in its ability to offer a serene, green, and well-connected living environment, making it an increasingly popular choice for those looking to settle in a place that offers the best of both worlds.

Thumbup

இங்கே என்ன சிறப்பு

tick iconExcellent connectivity to major roads and highways, facilitating easy access to the rest of Colombo and beyond.
tick iconA wide range of shopping and dining options catering to diverse tastes and preferences.
மேலும் வாசிக்க
Thumbup

கவனம்செலுத்த வேண்டிய விடயங்கள்

tick iconLimited bus routes passing through the area, resulting in commuting difficulties for residents depending on public transport.
tick iconLack of connectivity via rail.
மேலும் வாசிக்க

தலவத்துகொட அருகிலுள்ள இடங்கள் தொடர்பான மதிப்பீடுகள்

4.5

out of 5

டெவலப்பர்

Prime Group
மொத்த திட்டங்களை
75
அனுபவ ஆண்டுகாலம்
29

Founded over 29 years ago, Prime Lands (Pvt) Ltd has been committed to creating a better place on Earth. From humble beginnings with just four employees, Prime Group swiftly ascended to prominence in Sri Lanka's real estate sector. Covering 18 districts and serving over 300,000 satisfied clients, Prime Lands has become synonymous with excellence.

Aspiring homeowners trust Prime Lands to fulfill their dreams, offering a diverse selection of premium land options and comprehensive support services. With over 6,000 land projects, 30 housing projects, and around 45 apartment projects, Prime Lands consistently delivers high-quality, value-added solutions, earning recognition as an award-winning developer.

மேலும் வாசிக்க
plus icon

தலவத்துகொட இல் சொத்து விலை போக்குகள்

வாங்க
வாடகை
படுக்கையறைகள்:
சராசரி விலை (கடந்த 12 மாதங்கள்)
Rs. 24,289.37 sqft
கடந்த 12 மாதத்தில் ஏற்பட்ட வளர்ச்சி
7.47%
Positive Trend
கடந்த 3 மாதத்தில் ஏற்பட்ட வளர்ச்சி
-2.3%
Negative Trend
Icon
குறிப்பு: விலைத் தகவல் ikman இல் வெளியிடப்பட்ட விளம்பரங்களின் கடந்த காலத் தரவை அடிப்படையாகக் கொண்டது மற்றும் முழுமையான சந்தைப் போக்குகளைப் பிரதிபலிக்காது.
hero

ikman இல் விரைவாக விற்க அல்லது வாடகைக்கு வழங்க: உங்கள் சொத்தை 2 நிமிடங்களில் விளம்பரப்படுத்தலாம்!