blue-ocean-ramakrishna-road
blue-ocean-ramakrishna-road-living-room
blue-ocean-ramakrishna-road-kitchen
1+

Blue Ocean Ramakrishna Road

By Blue Ocean Group of Companies
Icon
கொழும்பு 6

மொத்த பிரிவுகள்

10 Floors, 45 Units

அளவு

1,065 - 1,715 sqft

விளம்பரப்படுத்தும் திகதி

October 2018

திட்ட நிலை

Ready

நிறைவடையும் திகதி

LKR 27.9m - 35m

Just 50 metres from the Ramakrishna Mission, renowned for its religious and philanthropic initiatives, Blue Ocean Ramakrishna Road is another residential development by the Blue Ocean Group. This complex in Wellawatte, Colombo 6 consists of ten residential floors, four levels of car parking, and forty-five condo units, ranging from 1,065 to 1,715 sq ft. A fully completed property, inclusive of a rooftop swimming pool and BBQ pavilion, a state-of-the-art gym, and a function hall, Blue Ocean continues to provide homebuyers in Colombo with practical options to choose from.

The apartments are available in the form of two and three-bedroom, spacious living areas, as well as maids’ quarters. Imported LED lights and ceiling fans are installed in all rooms while the master bedroom also features air conditioning. True to Blue Ocean’s signature touch, this property too boasts porcelain tile flooring and solid wooden doors with standard locking systems. The kitchen features stone countertops, built-in pantry cupboards, a stainless steel cooker with an oven, a cooker hood, and a washing machine. Bathrooms are elegantly designed with imported fixtures, full wall tiles, and comprehensive accessories, including a hot water facility in the master bathroom.

This prestigious apartment complex reflects luxury living. Its prime position offers breathtaking sea views, allowing residents to enjoy mesmerising sunsets and the soothing sound of waves. The open design ensures excellent air circulation, providing a refreshing ambiance and a natural escape from the city's hustle.

Lastly, dual access from Galle Road and Marine Drive improves the convenience factor for residents, providing a hassle-free connection to key areas in Colombo. This strategic location not only enhances lifestyle ease but also significantly increases property value as land prices surge in this highly sought-after neighbourhood. Owning an apartment here is a mark of status and a wise investment, blending elegance, comfort, and financial ingenuity.

மேலும் வாசிக்க
plus icon

வசதிகள்

நீச்சல் குளம்
கழிவு முகாமைத்துவம்
உடற்பயிற்சி கூடம்
மின் உயர்த்திகள்
சூடான தண்ணீர் வசதி
24/7 பாதுகாப்பு
விருந்தினர் மண்டபம்
வாகன தரிப்பிடம்
ஏர் கண்டிஷனிங்
பவர் காப்புப்பிரதி
சிசிடிவி பாதுகாப்பு
View all 13 amenities
plus icon

சிறப்பம்சங்கள்

tick iconHigh property value in sought-after Colombo neighbourhood
tick iconDeveloped by the reputed Blue Ocean Group
tick iconDual access from Marine Drive and Galle Road
tick iconWalking distance to supermarkets, banks, and bus stops
tick iconBreathtaking sea views

அக்கம்பக்கத்தை கண்டறியுங்கள் - வரைபடக் காட்சி

Icon

கொழும்பு 6 பகுதி வழிகாட்டிகள்

Colombo 6, famously known as Wellawatte, is a vibrant and densely populated suburb of Colombo, Sri Lanka. This area is renowned for its dynamic blend of residential and commercial life, with a significant Tamil community contributing to its rich cultural tapestry. Wellawatte is celebrated for its textile shops, bustling markets, and the iconic Savoy Cinema, making it a key commercial hub within the city. Its strategic location along the Galle Road ensures excellent connectivity to other parts of Colombo, while the coastal line adds to its scenic beauty.


In Colombo 6, the real estate scene is diverse, ranging from budget-friendly options to semi-luxury and luxury apartment complexes such as Span Tower, Liberty Court, and Majestic Apartments. These developments cater to a broad spectrum of residents, offering amenities that enhance the urban living experience.

The area's strategic location along Galle Road and Marine Drive ensures excellent connectivity, facilitating easy access to other parts of Colombo and contributing to its appeal as a desirable place to live. This mix of modern residential options and robust infrastructure highlights Wellawatte's dynamic growth within Colombo's real estate market. For more detailed information, you can explore specific apartment complexes and their offerings through real estate listings and developers' websites.
Thumbup

இங்கே என்ன சிறப்பு

tick iconNumerous bus routes run through Galle Road, connecting Wellawatte with central Colombo and southern suburbs.
tick iconConvenient access to most major schools, colleges, universities and corporate establishments in Colombo.
மேலும் வாசிக்க
Thumbup

கவனம்செலுத்த வேண்டிய விடயங்கள்

tick iconSignificant traffic congestion along Galle Road during peak hours.
tick iconA need for more public spaces and recreational facilities.
மேலும் வாசிக்க

கொழும்பு 6 அருகிலுள்ள இடங்கள் தொடர்பான மதிப்பீடுகள்

4.3

out of 5

டெவலப்பர்

blue-ocean-group-of-companies
Blue Ocean Group of Companies
மொத்த திட்டங்களை
235
அனுபவ ஆண்டுகாலம்
2014

Blue Ocean Group of Companies stands as a premier real estate conglomerate, excelling in condo development, investment acquisition, education, engineering, property management, construction, and travel services. With a robust portfolio and a commitment to ethical practices, it has earned respect as a socially responsible entity in Sri Lanka. Certified in OSHAS 180001:2007, ISO 14001:2015, and ISO 9001:2015, Blue Ocean specialises in sustainable property investment and construction, boasting a green building certification.

Its diverse subsidiaries, including Link Engineering and Blue Ocean Residencies, ensure outstanding quality and reliability in every project. With a skilled team and a focus on innovation, Blue Ocean Group continues to shape Sri Lanka's construction industry landscape with exceptional developments across prestigious locations.

மேலும் வாசிக்க
plus icon

கொழும்பு 6 இல் சொத்து விலை போக்குகள்

வாங்க
வாடகை
படுக்கையறைகள்:
சராசரி விலை (கடந்த 12 மாதங்கள்)
Rs. 35,792.96 sqft
கடந்த 12 மாதத்தில் ஏற்பட்ட வளர்ச்சி
-3.14%
Negative Trend
கடந்த 3 மாதத்தில் ஏற்பட்ட வளர்ச்சி
2.45%
Positive Trend
Icon
குறிப்பு: விலைத் தகவல் ikman இல் வெளியிடப்பட்ட விளம்பரங்களின் கடந்த காலத் தரவை அடிப்படையாகக் கொண்டது மற்றும் முழுமையான சந்தைப் போக்குகளைப் பிரதிபலிக்காது.
hero

ikman இல் விரைவாக விற்க அல்லது வாடகைக்கு வழங்க: உங்கள் சொத்தை 2 நிமிடங்களில் விளம்பரப்படுத்தலாம்!