waterfall-residencies-malabe
waterfall-residencies-malabe-entrance
waterfall-residencies-malabe-pool
1+

Waterfall Residencies

By Prime Group
Icon
மாலபே

மொத்த பிரிவுகள்

2 Floors, 50 Units

அளவு

1,550 - 1,707 sqft

விளம்பரப்படுத்தும் திகதி

June 2020

திட்ட நிலை

Ready

நிறைவடையும் திகதி

LKR 55m - 70m

What if we told you that you could have your very own waterfall near your home without living in the mountains? The soothing sounds of cascading water are known for their healing and calming effects. Inspired by this, Prime Group’s Waterfall Residencies in Malabe features a 100-foot waterfall cascading into a crystal pond. This extraordinary feature highlights the nature-friendly concept of the property.

Located on Chandrika Kumarathunga Mawatha, Malabe, Waterfall Residencies consists of 50 two-storey houses with three bedrooms each, ranging from 1,550 sq ft to 1,707 sq ft. There are three types of floor plans to choose from, each with parking space for two vehicles, balconies, and verandahs with landscaped gardens. All homes are designed with Prime Group’s distinctive architectural and engineering features, utilizing materials and fittings of world-class standards. These homes are equipped with smart home technology, including safety detectors, light controls, and atmosphere controls, creating a cutting-edge living experience.

An array of amenities such as a swimming pool with a kids’ pool, an outdoor fitness center, a bicycle path, hiking trails, as well as a yoga deck and meditation garden, establish a holistic lifestyle here. A communal vegetable patch, onsite compost system, and solar-powered lighting for common areas reflect the property’s commitment to sustainability.

Malabe has gained a reputation as an IT hub in Sri Lanka with numerous IT companies and campuses opening up here. Millennium IT, SLIIT, and Horizon Campus are in the vicinity. It is only 200 meters from Neville Fernando Hospital and close to the Kothalawala and Waliwita highway entrances. With Colombo less than a 40-minute drive from Malabe and its land prices witnessing unprecedented growth, residents have much to gain from owning property in Malabe in the current context.

மேலும் வாசிக்க
plus icon

வசதிகள்

நீச்சல் குளம்
கழிவு முகாமைத்துவம்
உடற்பயிற்சி கூடம்
24/7 பாதுகாப்பு
வாகன தரிப்பிடம்
ஏர் கண்டிஷனிங்
பவர் காப்புப்பிரதி
சிசிடிவி பாதுகாப்பு
சூடான தண்ணீர் வசதி
ஓய்வறை
ஜாகிங் / சைக்கிள் ஓட்டுதல் தடங்கள்
View all 13 amenities
plus icon

சிறப்பம்சங்கள்

tick iconSet on Chandrika Kumarathunga Mawatha, Malabe, near key highway entrances
tick iconMalabe's land prices have seen unprecedented growth, ensuring high returns on investment
tick iconWellness centred lifestyle with numerous amenities
tick iconA unique feature of a 100-foot waterfall cascading into a crystal pond
tick iconA tranquil environment to live

அக்கம்பக்கத்தை கண்டறியுங்கள் - வரைபடக் காட்சி

Icon

மாலபே பகுதி வழிகாட்டிகள்

Malabe, a rapidly growing suburb of Colombo, Sri Lanka, is a compelling blend of modernity and traditional charm. Nestled approximately 10 km away from the heart of Colombo, it has evolved from a quiet village into a bustling hub of education, technology, and real estate development. Covering an area of approximately 23 sq km, Malabe is home to a diverse population of over 30,000 residents. This transformation has been propelled by the suburb's strategic location, offering easy access to Colombo via the New Kandy Road, and its emergence as a centre for higher education and IT industries.


The landscape of Malabe is characterised by a mix of residential areas, educational institutions, and burgeoning commercial zones. The area has seen a significant influx of residential developments, from affordable housing to luxury villas and apartment complexes, catering to a wide range of preferences and budgets. The greenery that dots the suburb provides a refreshing counterpoint to its urban development, making it an attractive location for families and professionals alike. With its blend of convenience, connectivity, and community, Malabe stands as a testament to Sri Lanka's urban evolution, offering a balanced lifestyle between the hustle of city life and the tranquillity of suburban living.
Thumbup

இங்கே என்ன சிறப்பு

tick iconExcellent road links to Colombo and other parts of the island.
tick iconAvailability of multiple bus routes, enhancing public transport options.
மேலும் வாசிக்க
Thumbup

கவனம்செலுத்த வேண்டிய விடயங்கள்

tick iconIncreasing traffic congestion, especially during peak hours, needs addressing through improved traffic management.
tick iconPublic transport services can be more frequent, particularly in the evenings and weekends.
மேலும் வாசிக்க

மாலபே அருகிலுள்ள இடங்கள் தொடர்பான மதிப்பீடுகள்

4.3

out of 5

டெவலப்பர்

Prime Group
மொத்த திட்டங்களை
75
அனுபவ ஆண்டுகாலம்
29

Founded over 29 years ago, Prime Lands (Pvt) Ltd has been committed to creating a better place on Earth. From humble beginnings with just four employees, Prime Group swiftly ascended to prominence in Sri Lanka's real estate sector. Covering 18 districts and serving over 300,000 satisfied clients, Prime Lands has become synonymous with excellence.

Aspiring homeowners trust Prime Lands to fulfill their dreams, offering a diverse selection of premium land options and comprehensive support services. With over 6,000 land projects, 30 housing projects, and around 45 apartment projects, Prime Lands consistently delivers high-quality, value-added solutions, earning recognition as an award-winning developer.

மேலும் வாசிக்க
plus icon

மாலபே இல் சொத்து விலை போக்குகள்

வாங்க
வாடகை
படுக்கையறைகள்:
சராசரி விலை (கடந்த 12 மாதங்கள்)
Rs. 25,472.3 sqft
கடந்த 12 மாதத்தில் ஏற்பட்ட வளர்ச்சி
-1.6%
Negative Trend
கடந்த 3 மாதத்தில் ஏற்பட்ட வளர்ச்சி
-3.78%
Negative Trend
Icon
குறிப்பு: விலைத் தகவல் ikman இல் வெளியிடப்பட்ட விளம்பரங்களின் கடந்த காலத் தரவை அடிப்படையாகக் கொண்டது மற்றும் முழுமையான சந்தைப் போக்குகளைப் பிரதிபலிக்காது.
hero

ikman இல் விரைவாக விற்க அல்லது வாடகைக்கு வழங்க: உங்கள் சொத்தை 2 நிமிடங்களில் விளம்பரப்படுத்தலாம்!