the-wonder-dehiwala
the-wonder-dehiwala-living-room
the-wonder-dehiwala-kitchen
the-wonder-dehiwala-dining-room
2+

The Wonder Dehiwala

By Wonder Homes Holdings
Icon
தெஹிவளை

மொத்த பிரிவுகள்

6 Floors, 22 Units

அளவு

800 - 2,075 sqft

விளம்பரப்படுத்தும் திகதி

July 2022

திட்ட நிலை

Ready

நிறைவடையும் திகதி

LKR 21.5m - 40m

The Wonder Dehiwala is a six-storied residential complex with 22 units, ranging from 860 to 2,075 sq ft. Located on Muhanthiram Lane, Dehiwala, these sea-view apartments offer the best of both worlds — a picturesque stretch of the Indian Ocean and ease of access to urban amenities. This bustling suburb is teeming with shopping options, fast food chains, and cosy coffee shops. With easy connectivity to Marine Drive and Galle Road, residents enjoy quick access to the beach and the famous Dehiwala Zoo.

Dehiwala's multicultural community is supported by numerous places of worship and leading schools such as Gateway College, Holy Family Convent, and various other national and international schools. The area’s rich amenities and convenient transportation links make it an ideal place for families and professionals alike. With prominent hospitals such as the Kalubowila Teaching Hospital, Delmon Hospital, Vasana Hospital, and a multitude of medical centres, healthcare services are readily available here.

Meanwhile, the apartment units are available as two-bedroom and three-bedroom choices with spacious living areas, pantry, wet kitchen, maid’s rooms, terraces, and open areas, depending on the apartment specifications. These residences are a blend of style and functionality. The kitchen and pantry area display a teak wood finish with a granite top, complemented by top and bottom pantry cupboards in class one timber or optional aluminum for an added cost. A sleek granite bench top, gas cooktop, and range hood complete the kitchen. Each room is prepped for air conditioning, and all bedrooms and the living room have ceiling fans. Balconies and common areas feature non-slippery tiles for safety. Main doors are fire-protected, and waterproof doors secure the bathrooms. With standard sanitary fittings and hot electric water geysers in the master bathrooms, the interiors are immaculate and elegantly designed.

Overall, Dehiwala’s growing land prices and commercialisation serve the residents with appreciating asset value, given that the property is in a prime location and comes with high-quality features. The Wonder Dehiwala is a befitting example of such an investment.

மேலும் வாசிக்க
plus icon

வசதிகள்

கழிவு முகாமைத்துவம்
மின் உயர்த்திகள்
24/7 பாதுகாப்பு
சூடான தண்ணீர் வசதி
மொட்டை மாடி
வாகன தரிப்பிடம்
ஏர் கண்டிஷனிங்
பவர் காப்புப்பிரதி
சிசிடிவி பாதுகாப்பு
தீ அபாயத்தினை கண்டறிதல் & பாதுகாப்பு

சிறப்பம்சங்கள்

tick iconAccessible from Galle Road and Marine Drive
tick iconRising land value, ideal for investment purposes
tick iconConvenient residential neighbourhood with easy access to amenities
tick iconSea views and elegant designs
tick iconOnly 20 minutes to Colombo Fort

அக்கம்பக்கத்தை கண்டறியுங்கள் - வரைபடக் காட்சி

கையேடுகள்

View Brochure
Download Brochure

தெஹிவளை பகுதி வழிகாட்டிகள்

Dehiwala, a suburb in the Colombo District of Sri Lanka, is a vibrant community known for its scenic coastline, rich cultural heritage, and bustling urban life. Positioned strategically south of Colombo along the Galle Road artery, Dehiwala serves as a crucial link between the serene beachside living and the dynamic pulse of the city. The area is renowned for the National Zoological Gardens, one of the oldest zoos in Asia, offering a glimpse into the biodiversity of the region and serving as a significant educational and conservation centre. Dehiwala Beach, with its captivating sunsets and leisure activities, attracts both locals and tourists seeking relaxation and recreation by the sea.


The suburb's infrastructure includes the Dehiwala Railway Station, a key transportation hub facilitating ease of travel to and from Colombo and other parts of the island. The historical evolution of Dehiwala, from a quiet residential area to a thriving urban suburb, reflects the broader trends of Sri Lanka's urban development, showcasing a blend of traditional and modern lifestyles.

Dehiwala's real estate market has seen considerable growth, with an array of housing projects catering to a diverse population. The suburb's strategic location, coupled with its rich cultural fabric and natural beauty, makes it an attractive destination for residents and investors alike. The community's vibrancy is further enhanced by a variety of shops, eateries, and public spaces, contributing to the lively atmosphere of Dehiwala.
Thumbup

இங்கே என்ன சிறப்பு

tick iconExcellent transport links to the rest of Colombo, via road and rail.
tick iconHome to a comprehensive range of amenities including parks, beaches, eateries, hotels, gyms, clinics, pharmacies, supermarkets, clothing stores and more.
மேலும் வாசிக்க
Thumbup

கவனம்செலுத்த வேண்டிய விடயங்கள்

tick iconDespite proximity to Colombo, commute times are extended due to high traffic congestion.
tick iconBeachside neighbourhoods offer a slightly lower safety profile compared to more urban areas.
மேலும் வாசிக்க

தெஹிவளை அருகிலுள்ள இடங்கள் தொடர்பான மதிப்பீடுகள்

4.3

out of 5

டெவலப்பர்

wonder-homes-holdings-logo
Wonder Homes Holdings
மொத்த திட்டங்களை
3
அனுபவ ஆண்டுகாலம்
3

Wonder Homes Holdings (Pvt) Ltd is a rapidly expanding, comprehensive construction and development firm based in Sri Lanka. With a strong focus on delivering high-quality, modern buildings, it consistently meets contemporary design trends while adhering to project timelines and budgets.

Headquartered in Colombo, Wonder Homes leads in Design and Build, Civil Engineering, Contracting, and Specialist Joinery projects across the nation. Its innovative approach has transformed the mid-range apartment sector with distinctive architecture and designs. Emphasising flexibility and a customer-centric philosophy, its dedicated team of experts provides 24-hour service and extensive customisation options, ensuring exceptional results for every project.

மேலும் வாசிக்க
plus icon

தெஹிவளை இல் சொத்து விலை போக்குகள்

வாங்க
வாடகை
படுக்கையறைகள்:
சராசரி விலை (கடந்த 12 மாதங்கள்)
Rs. 28,052.12 sqft
கடந்த 12 மாதத்தில் ஏற்பட்ட வளர்ச்சி
3.23%
Positive Trend
கடந்த 3 மாதத்தில் ஏற்பட்ட வளர்ச்சி
19.68%
Positive Trend
Icon
குறிப்பு: விலைத் தகவல் ikman இல் வெளியிடப்பட்ட விளம்பரங்களின் கடந்த காலத் தரவை அடிப்படையாகக் கொண்டது மற்றும் முழுமையான சந்தைப் போக்குகளைப் பிரதிபலிக்காது.
hero

ikman இல் விரைவாக விற்க அல்லது வாடகைக்கு வழங்க: உங்கள் சொத்தை 2 நிமிடங்களில் விளம்பரப்படுத்தலாம்!