the-residencies-kotte
the-residencies-kotte-living-room
the-residencies-kotte-kitchen
1+

The Residences Kotte

By International Construction Consortium
Icon
கோட்டே

மொத்த பிரிவுகள்

232 Units

அளவு

776 - 1,246 sqft

விளம்பரப்படுத்தும் திகதி

December 2023

திட்ட நிலை

Ongoing

நிறைவடையும் திகதி

LKR 46.8m - 55m

Secure a home that feels like a pampering experience in every sense. Located in the city of Kotte, The Residences Kotte is a twin-tower residential apartment complex comprising 232 units in total. With a range of two-bedroom and three-bedroom apartments, these opulent living spaces cater to residents seeking a tranquil environment without compromising on comfort. The apartments feature elegant porcelain tile flooring in the living, dining, and pantry areas, and rich timber flooring in bedrooms. Main doors are crafted from timber, while internal doors use durable plywood or engineered wood, all with premium locks for security and style.

The Residencies Kotte offers a luxurious living experience with a comprehensive suite of amenities. Residents can stay fit at the state-of-the-art fitness centre, take a refreshing dip in the shimmering swimming pool, or relax in the elegantly designed communal spaces. Additional features include a restaurant, BBQ area, and jogging track. Moreover, The Residencies stands out with its striking exterior design, sophisticated spatial planning, and premium commercial spaces, nestled in the heart of Kotte. This prime location offers effortless access to leading schools, bustling shopping centres, prominent hospitals, and a variety of entertainment venues, setting a new standard for urban living.

Sri Jayewardenepura Kotte, often referred to simply as Kotte, is a prime location for living and investing in real estate. Just a 20-minute drive from Colombo Fort, Kotte blends historical significance with modern convenience. As the legislative capital of Sri Lanka and a former capital of the Sinhalese kingdom, Kotte is rich in heritage and surrounded by natural beauty like lagoons and rivers. Today, it features a planned urban landscape, home to government offices, residential housing, and the prestigious University of Sri Jayewardenepura. Proximity to commercial hubs such as Nawala, Rajagiriya, and Nugegoda enhances Kotte’s appeal, offering a perfect balance of accessibility and growth potential for investors.

மேலும் வாசிக்க
plus icon

வசதிகள்

நீச்சல் குளம்
கழிவு முகாமைத்துவம்
உடற்பயிற்சி கூடம்
மின் உயர்த்திகள்
24/7 பாதுகாப்பு
சூடான தண்ணீர் வசதி
விருந்தினர் மண்டபம்
வாகன தரிப்பிடம்
ஏர் கண்டிஷனிங்
பவர் காப்புப்பிரதி
சிசிடிவி பாதுகாப்பு
View all 14 amenities
plus icon

சிறப்பம்சங்கள்

tick iconLuxurious living with impeccable designs and lush surroundings
tick iconPrime location with easy access to amenities
tick iconReal estate growth promises lucrative returns
tick iconPromotes holistic living with its facilities
tick iconDeveloped by a renowned construction company

அக்கம்பக்கத்தை கண்டறியுங்கள் - வரைபடக் காட்சி

Icon

Property Ads of the Project on ikman

 • APARTMENT FOR SALE AT CORNWALL RESIDENCIES IN COLOMBO 3

  படுக்கை: 3, குளியல்: 3
  Premium member badge
  MEMBER
  கொழும்பு 3, குடியிருப்புகள் விற்பனைக்கு

  ரூ 137,000,000

 • Brand New Apartment for Sale in Colombo 2

  படுக்கை: 2, குளியல்: 2
  Premium member badge
  MEMBER
  Verified seller badge
  கொழும்பு 2, குடியிருப்புகள் விற்பனைக்கு

  ரூ 125,000,000

கோட்டே பகுதி வழிகாட்டிகள்

Sri Jayawardenepura Kotte, often just referred to as Kotte, is the proud legislative capital of Sri Lanka, nestled in the urban embrace of the Colombo district. This city, brimming with political significance, is also a silent witness to Sri Lanka's rich historical saga, offering a serene counterbalance to the hustle of nearby Colombo with its lush environment and scenic water bodies.


Kotte, with its elegant mix of modernity and tradition, is characterised by the grand parliamentary complex set against the backdrop of the tranquil Diyawanna Oya. The city's landscape is a harmonious blend of structured governmental buildings and preserved natural beauty, reflecting Sri Lanka's dedication to maintaining ecological balance amidst urban development. This unique cityscape is not just a political hub but a testament to Sri Lanka's commitment to sustainability and cultural preservation. The area is rich in archaeological sites and is surrounded by remnants of ancient fortifications, telling tales of a storied past where it once served as the capital of the Kingdom of Kotte.

Despite its contemporary political role, Kotte retains a peaceful atmosphere, with the wetlands around Diyawanna Oya playing a crucial role in the area's ecology by acting as natural flood barriers and habitats for diverse wildlife. The city is a blend of administrative significance and natural beauty, making it a unique place that upholds the legacy of Sri Lanka's past while steering its legislative future.
Thumbup

இங்கே என்ன சிறப்பு

tick iconRobust connectivity to Colombo and its surrounding areas, with a widespread network of roads and public transport.
tick iconProximity to multiple train stations enhances mobility for residents and visitors alike​​.
மேலும் வாசிக்க
Thumbup

கவனம்செலுத்த வேண்டிய விடயங்கள்

tick iconA need for better traffic management during peak hours and near key government buildings, in order to optimise smoother travel experiences.
tick iconA relative lack of entertainment and nightlife options compared to most other parts of Colombo.
மேலும் வாசிக்க

கோட்டே அருகிலுள்ள இடங்கள் தொடர்பான மதிப்பீடுகள்

4.3

out of 5

டெவலப்பர்

international-construction-consortium-logo
International Construction Consortium
மொத்த திட்டங்களை
19
அனுபவ ஆண்டுகாலம்
44

With the motto "Striving For Excellence Since 1980!" when it was founded, ICC has grown to be a major player in Sri Lankan building. Their diversified portfolio, which extends well beyond high-rise residential developments like the renowned 31-story Iceland Residencies, is the result of their almost forty years of experience.

In addition to important infrastructure initiatives like roads and bridges, ICC provides a wide range of building solutions, including irrigation and sanitation systems, commercial buildings, and more. Their experience includes developing hotels, sports facilities, and institutional and industrial buildings in addition to power plants and other installations.

ICC is a one-stop shop that provides ready-mix concrete, precast concrete products, and prefabricated building solutions in addition to traditional construction. Their status as a key player in Sri Lanka's construction business has been solidified by their constant dedication to quality and service.

மேலும் வாசிக்க
plus icon

கோட்டே இல் சொத்து விலை போக்குகள்

வாங்க
வாடகை
படுக்கையறைகள்:
சராசரி விலை (கடந்த 12 மாதங்கள்)
Rs. 29,576.75 sqft
கடந்த 12 மாதத்தில் ஏற்பட்ட வளர்ச்சி
13.14%
Positive Trend
கடந்த 3 மாதத்தில் ஏற்பட்ட வளர்ச்சி
18.05%
Positive Trend
Icon
குறிப்பு: விலைத் தகவல் ikman இல் வெளியிடப்பட்ட விளம்பரங்களின் கடந்த காலத் தரவை அடிப்படையாகக் கொண்டது மற்றும் முழுமையான சந்தைப் போக்குகளைப் பிரதிபலிக்காது.
hero

ikman இல் விரைவாக விற்க அல்லது வாடகைக்கு வழங்க: உங்கள் சொத்தை 2 நிமிடங்களில் விளம்பரப்படுத்தலாம்!