sky-one-residencies
sky-one-residencies-bedroom
sky-one-residencies-dining-room
1+

Sky One Residencies

By Sandal Colombo, a subsidiary of ZhongTian Ding Hui
Icon
கொழும்பு 10

மொத்த பிரிவுகள்

36 Floors, 349 Units

அளவு

614 - 3,000 sqft

விளம்பரப்படுத்தும் திகதி

September 2018

திட்ட நிலை

நிறைவடையும் திகதி

LKR 24m - 32m

Sky One Residences, with its 36 floors, stands as a testament to contemporary ambition in the heart of Colombo 10. This striking development, resembling a double-edged scimitar, features 270 apartments spread across two towers. Each apartment boasts its own balcony, offering stunning views of the skyline, Beira Lake, and the ocean, creating a captivating tapestry of life.

Exclusivity reigns here, with only five apartments per floor, each offering a unique living experience and peaceful seclusion. The design seamlessly blends Western and Eastern elements, resulting in an opulent yet efficient style. Sophisticated fixtures and features enhance every aspect, inviting refined and elegant living.

The knowledge hub library provides a quiet retreat, while the family party area offers a space for fun and laughter. A sophisticated surveillance system ensures peace of mind. The apartments aim to offer a tranquil lifestyle with modern amenities and spacious balconies.

Sky One Residences is a project by Zhong Tian Ding Hui (Pvt.) Limited, developed by Sandal Colombo, a subsidiary of ZhongTian Ding Hui.

மேலும் வாசிக்க
plus icon

வசதிகள்

நீச்சல் குளம்
கழிவு முகாமைத்துவம்
உடற்பயிற்சி கூடம்
மின் உயர்த்திகள்
24/7 பாதுகாப்பு
Rooftop
வாகன தரிப்பிடம்
ஏர் கண்டிஷனிங்
Landscaping
சிசிடிவி பாதுகாப்பு
குழந்தைகள் விளையாடும் பகுதி
View all 12 amenities
plus icon

சிறப்பம்சங்கள்

tick iconOne of the highest skyscrapers – stands tall at 122.8 meters
tick iconLuxurious apartment layout – spacious 2 to 3-bedroom units or sprawling 3 to 4-bedroom duplexes
tick iconHolistic well-being – a unique healing stone labyrinth in the heart of Colombo
tick iconMeticulously crafted design – blends functionality with luxurious comfort
tick iconIncorporates the ancient art of Feng Shu – a calm environment that promotes well-being

அக்கம்பக்கத்தை கண்டறியுங்கள் - வரைபடக் காட்சி

கொழும்பு 10 பகுதி வழிகாட்டிகள்

Colombo 10, prominently known as Maradana, is a key locality in Colombo, Sri Lanka, celebrated for its historical significance and vibrant cultural tapestry. This district is a bustling hub of activity, distinguished by its mix of colonial heritage buildings and modern infrastructure. Maradana is notable for its educational institutions, including several prominent schools and colleges that contribute to its reputation as an educational centre. The area is well-connected by public transport, with numerous bus routes and the Maradana Railway Station providing easy access to other parts of Colombo and beyond. Landmarks such as the historic Maradana Technical College and the Ananda College add to the locale's rich cultural heritage.


The economy of Colombo 10 is dynamic, supported by a variety of businesses, from traditional marketplaces to modern commercial establishments. Its connectivity is enhanced by major roads and railway links, making it a convenient location for residents and businesses alike. Socially, Maradana is a melting pot of ethnicities and religions, reflecting the diverse fabric of Sri Lankan society. However, like many urban areas, it faces challenges such as congestion and the need for urban redevelopment to improve living and environmental conditions.
Thumbup

இங்கே என்ன சிறப்பு

tick iconExceptionally well-connected, benefiting from its central location within Colombo.
tick iconFeatures numerous bus routes and the Maradana Railway Station, facilitating easy travel throughout the city and beyond​​.
மேலும் வாசிக்க
Thumbup

கவனம்செலுத்த வேண்டிய விடயங்கள்

tick iconWhile well-connected, Maradana can experience significant traffic congestion due to its role as a transit hub.
tick iconImprovements in public infrastructure and more accessible recreational facilities could lead to enhanced daily living.
மேலும் வாசிக்க

கொழும்பு 10 அருகிலுள்ள இடங்கள் தொடர்பான மதிப்பீடுகள்

3.9

out of 5

டெவலப்பர்

zhon-tian-ding-hui-logo
Sandal Colombo, a subsidiary of ZhongTian Ding Hui
மொத்த திட்டங்களை
800
அனுபவ ஆண்டுகாலம்
9

Sandal Colombo, is a subsidiary of the primary construction company based in China, ZhongTian Ding Hui (ZTDH). They aim to create a pleasant living environment that focuses on cultural heritage.

This construction company goes beyond developing buildings. They have visionary plans for the city of Colomo, it is to transform the city into a place where people can experience, comfort, luxury, and well-being equally.

Their portfolio includes popular projects such as The One, Thurstand 42, and Sky One Residencies. To date, they've completed over 800 high-end projects. But with Sky One Residences, they've gone the extra mile to offer a luxury lifestyle combined with a Feng-Shui-inspired pleasant environment.

மேலும் வாசிக்க
plus icon

கொழும்பு 10 இல் சொத்து விலை போக்குகள்

வாங்க
வாடகை
படுக்கையறைகள்:
சராசரி விலை (கடந்த 12 மாதங்கள்)
Rs. 32,871.79 sqft
கடந்த 12 மாதத்தில் ஏற்பட்ட வளர்ச்சி
34.47%
Positive Trend
கடந்த 3 மாதத்தில் ஏற்பட்ட வளர்ச்சி
69.43%
Positive Trend
Icon
குறிப்பு: விலைத் தகவல் ikman இல் வெளியிடப்பட்ட விளம்பரங்களின் கடந்த காலத் தரவை அடிப்படையாகக் கொண்டது மற்றும் முழுமையான சந்தைப் போக்குகளைப் பிரதிபலிக்காது.
hero

ikman இல் விரைவாக விற்க அல்லது வாடகைக்கு வழங்க: உங்கள் சொத்தை 2 நிமிடங்களில் விளம்பரப்படுத்தலாம்!