featured image alt
1+

Kings Garden Residencies

By Pinnacle Consortium
Icon
கொழும்பு 5

மொத்த பிரிவுகள்

10 Floors, 12 Units

அளவு

1,000 - 1,400 sqft

விளம்பரப்படுத்தும் திகதி

May 2023

திட்ட நிலை

Ready

நிறைவடையும் திகதி

LKR 45m - 65m

Located in the highly sought-after area of Colombo 5, Kings Garden Residencies epitomizes modern vertical living at its finest. Offering spacious two and three-bedroom apartment units, residents can enjoy an array of lifestyle amenities, including a recreational area, BBQ facilities, and round-the-clock security for peace of mind.

With two parking slots allocated per apartment, convenience is paramount at Kings Garden Residencies. Stay active in the state-of-the-art gym, unwind with leisurely swims in the pristine swimming pool, or socialize at the clubhouse—all within the sophisticated vertical living concept that defines Kings Garden Residencies.

Situated in the heart of Colombo 5, this residence offers a luxurious and convenient lifestyle. Its proximity to upscale shopping malls like Colombo City Centre and Havelock Mall, landmarks such as Vihara Maha Devi Park, and an array of exclusive boutiques and coffee shops enhances its appeal. The neighborhood is lively, with playgrounds, sports facilities such as futsal clubs and badminton courts, and prominent educational institutions like Royal International School and Isipathana College, raising the demand for accommodations.

At Kings Garden Residencies, residents are treated to an unrivaled living experience, where every detail is perfected. With a team of professionals renowned for their creative prowess and technical expertise, the development promises excellence. From the stunning city views enjoyed from the outdoor terrace to the exquisite imported fittings in each apartment, Kings Garden Residencies exemplifies vertical living without compromise. Impeccable quality, refined taste, and cutting-edge technology combine to set a new standard in sophisticated urban living. With most units already sold out, seize the opportunity to secure your urban oasis soon.

மேலும் வாசிக்க
plus icon

வசதிகள்

24/7 பாதுகாப்பு
சிசிடிவி பாதுகாப்பு
மின் உயர்த்திகள்
ஏர் கண்டிஷனிங்
உடற்பயிற்சி கூடம்
Rooftop
பவர் காப்புப்பிரதி
கழிவு முகாமைத்துவம்
சூடான தண்ணீர் வசதி
நீச்சல் குளம்
வாகன தரிப்பிடம்
View all 12 amenities
plus icon

சிறப்பம்சங்கள்

tick iconPrime location with easy access to all amenities
tick iconApartments feature outdoor terraces with seating—ideal for relaxation
tick iconConstructed with imported fittings and fixtures for a touch of luxury
tick iconThoughtfully designed spacious apartments prioritise residents’ comfort
tick iconDeveloper demonstrates notable expertise across various disciplines, reflecting reliability and excellence

அக்கம்பக்கத்தை கண்டறியுங்கள் - வரைபடக் காட்சி

கொழும்பு 5 பகுதி வழிகாட்டிகள்

In the heart of Sri Lanka's commercial capital, Colombo 5 - covering Narahenpita, Havelock Town, Kirulapone North and Thimbirigasyaya - stands out as a prime example of urban living. It attracts a diverse mix of locals and expatriates with its blend of modern apartments and elegant houses, making it a sought-after location for comfortable city life. Renowned for its excellent healthcare facilities, such as Lanka Hospital, Ninewells Hospital, Asiri Surgical Hospital, Asiri Medical Hospital and prestigious schools like Isipathana College, Colombo 5 caters well to families and professionals. Landmark developments like Havelock City highlight the area's upscale residential appeal.


Colombo 5 is not just a residential haven; it's also a centre for recreation, green spaces, and a thriving culinary scene, showcasing the city's cultural diversity. Its strategic location ensures superb connectivity, appealing to professionals and those enjoying an active lifestyle in the city. As it continues to develop, Colombo 5 remains a vibrant community, offering the perfect mix of urban excitement and the welcoming atmosphere of a close-knit neighbourhood, embodying the essence of city living in Colombo.
Thumbup

இங்கே என்ன சிறப்பு

tick iconExcellent connectivity, enhanced by a well-developed public transportation network and major roads such as High Level Road and Baseline Road. This network facilitates ease of access both within and outside the city.
tick iconStrategically located, with good access to the city centre, ample bus routes and several nearby railway stations, promoting a hassle-free commute​.
மேலும் வாசிக்க
Thumbup

கவனம்செலுத்த வேண்டிய விடயங்கள்

tick iconTraffic congestion remains a challenge, particularly during peak hours.
tick iconThe past few years have seen a gradual decline in green spaces due to the influx of several large-scale housing and apartment complex projects.
மேலும் வாசிக்க

கொழும்பு 5 அருகிலுள்ள இடங்கள் தொடர்பான மதிப்பீடுகள்

4.8

out of 5

டெவலப்பர்

sunandarama-maha-viharaya
Pinnacle Consortium
மொத்த திட்டங்களை
40
அனுபவ ஆண்டுகாலம்
15

With over 15 years of experience, Pinnacle Consortium (Pvt) Limited is a distinguished multi-disciplinary firm. With a diverse portfolio, it has spearheaded numerous projects including commercial buildings at Orion City, factories for reputed firms like Rhino and Anton, and notable banks such as DFCC and NTB. Its expertise extends to residential apartments across Colombo, showcasing its commitment to quality and innovation.

Specialising in architecture, engineering, project management, and development consulting, Pinnacle Consortium offers a comprehensive range of services tailored to each project's unique needs. Leveraging cutting-edge technology, it ensures efficient project management and delivers innovative design solutions that surpass expectations.

மேலும் வாசிக்க
plus icon

கொழும்பு 5 இல் சொத்து விலை போக்குகள்

வாங்க
வாடகை
படுக்கையறைகள்:
சராசரி விலை (கடந்த 12 மாதங்கள்)
Rs. 53,670.88 sqft
கடந்த 12 மாதத்தில் ஏற்பட்ட வளர்ச்சி
5.79%
Positive Trend
கடந்த 3 மாதத்தில் ஏற்பட்ட வளர்ச்சி
10.99%
Positive Trend
Icon
குறிப்பு: விலைத் தகவல் ikman இல் வெளியிடப்பட்ட விளம்பரங்களின் கடந்த காலத் தரவை அடிப்படையாகக் கொண்டது மற்றும் முழுமையான சந்தைப் போக்குகளைப் பிரதிபலிக்காது.
hero

ikman இல் விரைவாக விற்க அல்லது வாடகைக்கு வழங்க: உங்கள் சொத்தை 2 நிமிடங்களில் விளம்பரப்படுத்தலாம்!