green-star-city
green-star-city-pool
green-star-city-living-room
1+

Green Star City

By Idieal Engineering
Icon
தெஹிவளை

மொத்த பிரிவுகள்

12 Floors, 99 Units

அளவு

800 - 1,743 sqft

விளம்பரப்படுத்தும் திகதி

June 2024

திட்ட நிலை

Ready

நிறைவடையும் திகதி

LKR 48m - 60m

A shimmering palette of golden oranges and pastel shades plays out within the residences of Green Star City in Dehiwala with the Indian Ocean as its backdrop. This apartment complex comprises twelve residential floors and 99 apartment units, covering between 800 and 1,743 sq ft. Designed to ensure every bedroom is bathed in warm sunlight and fresh breezes, these apartments offer air circulation, creating a bright and inviting atmosphere. Each unit features a private balcony, offering stunning views of Dehiwala city and the Indian Ocean, creating the perfect spot to unwind and enjoy the surroundings.

The interiors are thoughtfully designed with elegance and durability in mind. Mahogany frames and polished plywood shutters add a touch of elevated look to the doors while the kitchen is equipped with a sleek galaxy black granite worktop, stainless steel sink, and stylish ceramic tiles, complemented by ample pantry storage. The bathrooms feature non-slip ceramic flooring, imported fixtures, and provisions for hot water, ensuring both safety and luxury. High-quality, imported porcelain tiles adorn the living room, bedrooms, and kitchen, adding a touch of sophistication to the home.

In addition, Green Star City offers essential amenities, including a swimming pool, a fully-equipped gym, a meditation hall with a yoga studio, a medical centre, a supermarket as well as a cafeteria. All these aspects add to the appeal of these residences. Stepping out, a host of facilities lay at the residents’ doorsteps. Shopping malls, schools, banks, grocery stores, cinemas, fashion outlets, restaurants, and many more are within walking distance. Meanwhile, the connectivity from both Galle Road and Marine Drive ensures an easy commute with a plethora of transport options.

Dehiwala’s allure as a residential area is only enhanced by its thriving commercial areas. As infrastructure continues to grow, and the neighbourhood becomes a hub for economic opportunities, it opens up avenues for employment and convenience. Together, these elements have led to the booming land value in Dehiwala.

மேலும் வாசிக்க
plus icon

வசதிகள்

நீச்சல் குளம்
கழிவு முகாமைத்துவம்
உடற்பயிற்சி கூடம்
மின் உயர்த்திகள்
24/7 பாதுகாப்பு
சூடான தண்ணீர் வசதி
இண்டர்காம் வசதிகள்
Rooftop
மருத்துவ மையம்
பல்பொருள் அங்காடி
வாகன தரிப்பிடம்
View all 15 amenities
plus icon

சிறப்பம்சங்கள்

tick iconEasy access from Galle Road and Marine Drive
tick iconFeatures several amenities for convenient living
tick iconOffers sea views and city views
tick iconGrowing commercial area enriches the land value
tick iconHigh rental potential due to housing demand in the area

அக்கம்பக்கத்தை கண்டறியுங்கள் - வரைபடக் காட்சி

Icon

கையேடுகள்

View Brochure
Download Brochure

தெஹிவளை பகுதி வழிகாட்டிகள்

Dehiwala, a suburb in the Colombo District of Sri Lanka, is a vibrant community known for its scenic coastline, rich cultural heritage, and bustling urban life. Positioned strategically south of Colombo along the Galle Road artery, Dehiwala serves as a crucial link between the serene beachside living and the dynamic pulse of the city. The area is renowned for the National Zoological Gardens, one of the oldest zoos in Asia, offering a glimpse into the biodiversity of the region and serving as a significant educational and conservation centre. Dehiwala Beach, with its captivating sunsets and leisure activities, attracts both locals and tourists seeking relaxation and recreation by the sea.


The suburb's infrastructure includes the Dehiwala Railway Station, a key transportation hub facilitating ease of travel to and from Colombo and other parts of the island. The historical evolution of Dehiwala, from a quiet residential area to a thriving urban suburb, reflects the broader trends of Sri Lanka's urban development, showcasing a blend of traditional and modern lifestyles.

Dehiwala's real estate market has seen considerable growth, with an array of housing projects catering to a diverse population. The suburb's strategic location, coupled with its rich cultural fabric and natural beauty, makes it an attractive destination for residents and investors alike. The community's vibrancy is further enhanced by a variety of shops, eateries, and public spaces, contributing to the lively atmosphere of Dehiwala.
Thumbup

இங்கே என்ன சிறப்பு

tick iconExcellent transport links to the rest of Colombo, via road and rail.
tick iconHome to a comprehensive range of amenities including parks, beaches, eateries, hotels, gyms, clinics, pharmacies, supermarkets, clothing stores and more.
மேலும் வாசிக்க
Thumbup

கவனம்செலுத்த வேண்டிய விடயங்கள்

tick iconDespite proximity to Colombo, commute times are extended due to high traffic congestion.
tick iconBeachside neighbourhoods offer a slightly lower safety profile compared to more urban areas.
மேலும் வாசிக்க

தெஹிவளை அருகிலுள்ள இடங்கள் தொடர்பான மதிப்பீடுகள்

4.3

out of 5

டெவலப்பர்

ideal-engineering-logo
Idieal Engineering
மொத்த திட்டங்களை
5
அனுபவ ஆண்டுகாலம்
16

Idieal Engineering (Private) Limited, established in 2008, provides comprehensive engineering and related services. Underpinned by a skilled and professional construction team, the company excels in every phase of building projects, from initial investigations to final construction management. Its expertise encompasses architectural and structural design, mechanical and electrical services engineering, water supply & sewage system design, and more.

Employing cutting-edge technologies and machinery, Idieal Engineering maintains the highest international standards. Known for its exceptional residential projects such as Star Residencies, Bluestar Residencies, Silver Star Residencies, and Dwelling House in Dehiwala, it is committed to client satisfaction, aspiring to be the most preferred engineering service provider.

மேலும் வாசிக்க
plus icon

தெஹிவளை இல் சொத்து விலை போக்குகள்

வாங்க
வாடகை
படுக்கையறைகள்:
சராசரி விலை (கடந்த 12 மாதங்கள்)
Rs. 28,052.12 sqft
கடந்த 12 மாதத்தில் ஏற்பட்ட வளர்ச்சி
3.23%
Positive Trend
கடந்த 3 மாதத்தில் ஏற்பட்ட வளர்ச்சி
19.68%
Positive Trend
Icon
குறிப்பு: விலைத் தகவல் ikman இல் வெளியிடப்பட்ட விளம்பரங்களின் கடந்த காலத் தரவை அடிப்படையாகக் கொண்டது மற்றும் முழுமையான சந்தைப் போக்குகளைப் பிரதிபலிக்காது.
hero

ikman இல் விரைவாக விற்க அல்லது வாடகைக்கு வழங்க: உங்கள் சொத்தை 2 நிமிடங்களில் விளம்பரப்படுத்தலாம்!