green-arcade-residencies
green-arcade-residencies-pool
green-arcade-residencies-garden
1+

Green Arcade Residencies

By The Urban Development Authority
Icon
கொட்டாவ

மொத்த பிரிவுகள்

260 Units

அளவு

750 - 1,050 sqft

விளம்பரப்படுத்தும் திகதி

December 2024

திட்ட நிலை

Ongoing

நிறைவடையும் திகதி

LKR 17m - 25m

Set 21 km from Colombo, Kottawa is a prominent suburb. It is connected to other major towns such as Maharagama, Homagama, Piliyandala, Malabe, and Borella. Abundant with lush greenery and known for its access to a range of amenities, Kottawa secures a well-deserved spot as a residential area. Green Arcade Residencies is one such project determined to enhance Kottawa’s prestige.

It houses 260 units, covering 750 to 1,050 sq ft. The units are available as two-bedroom and three-bedroom options. Two-bedroom units include two bathrooms in a 750 sq ft area. As for the three-bedroom apartment types, there is one unit at 950 sq ft and a larger alternative at 1,050 sq ft. All the apartments are equipped with a pantry, master bedroom and bathroom, balconies, common bathrooms, dining areas, and a living room with a balcony.

The importance of these housing projects cannot be understated. Owning a home is an important goal for many, particularly for Sri Lanka's growing middle-income population. The Urban Development Authority (UDA) makes this dream achievable with housing projects that are both affordable and equipped with essential modern amenities.

However, the attempt doesn’t stop at creating a livable space for the residents. Here, they can benefit from amenities such as open space, a large swimming pool area, a shopping mall, a kids’ play area, a gymnasium, a restaurant, jogging tracks, and other facilities. The residences also portray attention to detail with high-quality fixtures and fittings, as well as spacious interiors and modern aesthetics in every corner of the apartment.

24-hour security, CCTV surveillance, a centralised gas system, an emergency generator, a daily waste management system, as well as solar-powdered lighting for common areas, are also part of the package. Living away from the hustle and bustle of the crowded metropolitan area is nothing less than a luxury and suburban residential projects such as the Green Arcade Residencies offer this advantage on a silver platter.

மேலும் வாசிக்க
plus icon

வசதிகள்

நீச்சல் குளம்
கழிவு முகாமைத்துவம்
உடற்பயிற்சி கூடம்
மின் உயர்த்திகள்
24/7 பாதுகாப்பு
சூடான தண்ணீர் வசதி
பல்பொருள் அங்காடி
வாகன தரிப்பிடம்
ஏர் கண்டிஷனிங்
பவர் காப்புப்பிரதி
சிசிடிவி பாதுகாப்பு
View all 14 amenities
plus icon

சிறப்பம்சங்கள்

tick iconA short distance from Colombo with close access to other major towns
tick iconThree different floor plans to choose from
tick iconSeveral amenities such as a supermarket, laundry, swimming pool, and more
tick iconA project by the Urban Development Authority
tick iconAffordable property with high-quality fittings

அக்கம்பக்கத்தை கண்டறியுங்கள் - வரைபடக் காட்சி

Icon

கொட்டாவ பகுதி வழிகாட்டிகள்

Kottawa, a rapidly evolving suburb in the Colombo District, has emerged as a significant node in Sri Lanka's urban development map, especially noted for its strategic location at the intersection of key highways. This suburb stands out for its blend of residential calm and commercial dynamism, catering to a growing population that values both accessibility and quality of living.


The vibrant suburb’s transformation is largely attributed to its connectivity; serving as a gateway to the Southern Expressway and the Outer Circular Expressway, it has become increasingly attractive for commuters, families, and businesses alike. The area boasts a mix of housing options, from traditional homes to modern apartment complexes, reflecting its transition into an urban residential hub. Despite its rapid development, Kottawa maintains a sense of community, with local markets, parks, and educational institutions contributing to its vibrant local life.

Kottawa's strategic location and comprehensive development plans position it as a key urban centre, offering a blend of connectivity, convenience, and community life. Its ongoing transformation and investment in infrastructure suggest a bright future, making it an attractive option for residents and businesses alike.
Thumbup

இங்கே என்ன சிறப்பு

tick iconPrime location with direct access to major expressways, facilitating swift travel to and from Colombo and other regions
tick iconA well-served area by public transport, including bus and rail, enhancing daily commute options.
மேலும் வாசிக்க
Thumbup

கவனம்செலுத்த வேண்டிய விடயங்கள்

tick iconHigh volumes of traffic congestion at key junctions and entry points to the expressways.
tick iconA need for expansion of healthcare services to include more specialties and emergency care facilities.
மேலும் வாசிக்க

கொட்டாவ அருகிலுள்ள இடங்கள் தொடர்பான மதிப்பீடுகள்

4.5

out of 5

டெவலப்பர்

the-urban-development-authority-logo
The Urban Development Authority
மொத்த திட்டங்களை
6
அனுபவ ஆண்டுகாலம்
46

The Urban Development Authority (UDA), established under Law No. 41 of 1978, is pivotal in advancing integrated planning and development in Sri Lanka's urban areas. Addressing the growing middle-class housing demand, particularly in urban areas dominated by the private sector, the UDA provides affordable housing solutions, making homeownership more accessible.

Additionally, the UDA focuses on creating vibrant, sustainable communities and upgrading infrastructure, ensuring that cities evolve into livable spaces that meet the needs of all residents. By leveraging modern technology and strategic approaches, the UDA enhances urban living and supports the nation’s growth.

மேலும் வாசிக்க
plus icon

கொட்டாவ இல் சொத்து விலை போக்குகள்

வாங்க
வாடகை
படுக்கையறைகள்:
சராசரி விலை (கடந்த 12 மாதங்கள்)
Rs. 24,284.85 sqft
கடந்த 12 மாதத்தில் ஏற்பட்ட வளர்ச்சி
-2.26%
Negative Trend
கடந்த 3 மாதத்தில் ஏற்பட்ட வளர்ச்சி
-0.64%
Negative Trend
Icon
குறிப்பு: விலைத் தகவல் ikman இல் வெளியிடப்பட்ட விளம்பரங்களின் கடந்த காலத் தரவை அடிப்படையாகக் கொண்டது மற்றும் முழுமையான சந்தைப் போக்குகளைப் பிரதிபலிக்காது.
hero

ikman இல் விரைவாக விற்க அல்லது வாடகைக்கு வழங்க: உங்கள் சொத்தை 2 நிமிடங்களில் விளம்பரப்படுத்தலாம்!