cressida-resort-apartments
cressida-resort-apartments-pool
cressida-resort-apartments-supermarket
2+

Cressida Resort Apartments

By Home Lands Skyline
Icon
அதுருகிரிய

மொத்த பிரிவுகள்

392 Units

அளவு

780 - 1,060 sqft

விளம்பரப்படுத்தும் திகதி

March 2024

திட்ட நிலை

Ongoing

நிறைவடையும் திகதி

LKR 35m - 45m

Athurugiriya flaunts many pluses. For one, Colombo city limits are only 15 minutes away. Besides that, this rapidly developing suburb lacks nothing in terms of amenities. No wonder more and more residents are choosing to move to Athurugiriya to benefit from the abundant nature and the range of facilities within easy reach. Prominent towns such as Malabe, Thalawathugoda, Battaramulla, and Kottawa are close by as well.

Cressida Resort Apartments is a 392-unit property situated two minutes from Athurugiriya town. It boasts over 50 amenities from indoor/outdoor gyms to a basketball court, library, coffee shop, medical centre, and many more. The property features two-bedroom and three-bedroom apartments. The expressway interchange is only a five-minute drive from the property, making commuting a breeze, and adding more value to this resort apartment experience.

The development covers only twenty percent of the land while the remaining eighty percent is dedicated to nature and recreational purposes, providing tenants ample opportunity to benefit from the lush landscape, fresh air, and activities to stay fit and connected to the community. These elements come together to form a serene environment for families with kids, the elderly, and even busy professionals to find a home with every conceivable facility at their fingertips and unwind after a long day.

On the other hand, the interior is a visual treat too. At Cressida Resort, residents can step into a world of sheer luxury. Each space is masterfully designed, with every detail – from dimensions to textures – curated for perfection. The harmony of beautiful colours and flawless layouts promise unrivalled comfort and convenience.

Summing up, investors will find Cressida Resort Apartments to be a lucrative opportunity, with property values steadily rising in this rapidly developing area. The prime location, combined with luxurious amenities and easy access to major hubs, ensures high rental yields and excellent long-term returns.

மேலும் வாசிக்க
plus icon

வசதிகள்

24/7 பாதுகாப்பு
சிசிடிவி பாதுகாப்பு
மின் உயர்த்திகள்
ஏர் கண்டிஷனிங்
உடற்பயிற்சி கூடம்
Rooftop
மத்திய எரிவாயு அமைப்பு
பவர் காப்புப்பிரதி
கழிவு முகாமைத்துவம்
சூடான தண்ணீர் வசதி
விருந்தினர் மண்டபம்
View all 20 amenities
plus icon

சிறப்பம்சங்கள்

tick icon50+ resort living features and services
tick icon2 minutes to Athurugiriya town and 15 minutes to Colombo city limits
tick icon80% of the property dedicated to nature and recreation
tick iconBy award-winning developer who has bagged over 10 awards
tick iconPrime location with easy access to numerous amenities

அக்கம்பக்கத்தை கண்டறியுங்கள் - வரைபடக் காட்சி

கையேடுகள்

View Brochure
Download Brochure

அதுருகிரிய பகுதி வழிகாட்டிகள்

Athurugiriya, a suburb in the Colombo District of Sri Lanka, is a rapidly developing residential area known for its blend of modernity and nature. Located approximately 20 km southeast of Colombo city centre, it offers a peaceful environment with easy access to urban amenities. The suburb is part of the Colombo Metropolitan Area, attracting families and professionals seeking a serene lifestyle close to the capital.


The real estate scene in Athurugiriya is vibrant and evolving, with a focus on both residential and commercial development. The area has seen a significant increase in demand for housing, leading to the development of new residential projects, including affordable homes, luxury apartments, and gated communities. This growth is fueled by Athurugiriya's strategic location, improved connectivity, and the appeal of a suburban lifestyle close to Colombo.

All in all, Athurugiriya is evolving into a desirable suburb for those looking to balance urban conveniences with the tranquillity of suburban life. Its strategic location, coupled with ongoing development, marks it as an area with promising growth and a high quality of life.
Thumbup

இங்கே என்ன சிறப்பு

tick iconExcellent connectivity via road, owing to the Outer Circular Expressway and good main road network.
tick iconLower volumes of traffic congestion compared to other suburbs of Colombo, resulting in easier commutes.
மேலும் வாசிக்க
Thumbup

கவனம்செலுத்த வேண்டிய விடயங்கள்

tick iconPoor connectivity via rail, and fewer bus routes compared to other suburbs of Colombo.
tick iconInfrastructural expansion is needed to keep up with the residential growth.
மேலும் வாசிக்க

அதுருகிரிய அருகிலுள்ள இடங்கள் தொடர்பான மதிப்பீடுகள்

4.1

out of 5

டெவலப்பர்

Home Lands Skyline
மொத்த திட்டங்களை
500
அனுபவ ஆண்டுகாலம்
20

In a span of two decades, Home Lands Skyline has made a name for itself in Sri Lanka for its creative construction projects, earning the trust of more than 20,000 clients with a dedicated team of 450+ creatives and specialists. Together, they've significantly contributed to the real estate landscape of the island by completing more than 500 upscale projects. Each development, including the coveted Colombo Apartments, is strategically located to offer easy access to world-class amenities.

With over 3,100 units sold, Home Lands Skyline has captured the market with its reliable solutions for today’s discerning buyers. Their unique blend of colonial and Victorian architecture sets them apart, infusing a touch of history into modern living. From high-rise apartments to elegant houses and prime lands, Home Lands Skyline promises a one-of-a-kind living experience.

மேலும் வாசிக்க
plus icon

அதுருகிரிய இல் சொத்து விலை போக்குகள்

வாங்க
வாடகை
படுக்கையறைகள்:
சராசரி விலை (கடந்த 12 மாதங்கள்)
Rs. 23,875.8 sqft
கடந்த 12 மாதத்தில் ஏற்பட்ட வளர்ச்சி
6.98%
Positive Trend
கடந்த 3 மாதத்தில் ஏற்பட்ட வளர்ச்சி
5.89%
Positive Trend
Icon
குறிப்பு: விலைத் தகவல் ikman இல் வெளியிடப்பட்ட விளம்பரங்களின் கடந்த காலத் தரவை அடிப்படையாகக் கொண்டது மற்றும் முழுமையான சந்தைப் போக்குகளைப் பிரதிபலிக்காது.
hero

ikman இல் விரைவாக விற்க அல்லது வாடகைக்கு வழங்க: உங்கள் சொத்தை 2 நிமிடங்களில் விளம்பரப்படுத்தலாம்!