blue-ocean's-de-saram-road-
blue-ocean's-de-saram-road-pool
blue-ocean's-de-saram-road-living-room
2+

Blue Ocean's De Saram Road

By Blue Ocean Group of Companies
Icon
கல்கிசை

மொத்த பிரிவுகள்

10 Floors, 70 Units

அளவு

800 - 1,710 sqft

விளம்பரப்படுத்தும் திகதி

May 2024

திட்ட நிலை

Ongoing

நிறைவடையும் திகதி

LKR 34.9m - 60m

Blue Ocean De Saram Road is a business-class luxury residential development close to the sparkling Indian Ocean. Situated in Mount Lavinia, a highly developed suburb just a 30-minute drive from Colombo, this real estate project focuses on creating unbridled moments of joy, comfort, and luxury for families.

Housing 70 luxury condos, spanning ten floors, along with five floors dedicated to car parking, Blue Ocean De Saram Road carries the developer’s signature approach of high-quality finishes, contemporary designs, and impeccable craftsmanship. The apartments range from 1,710 to 1,800 sq ft and are available in configurations from one to four bedrooms. Tastefully designed with soothing colours, powder-coated aluminium glazed floor-to-ceiling windows to allow ample natural lighting indoors, and balconies with picturesque views of the ocean, these residences offer the delight of a luxury hotel at home.

Investing in a property in Mount Lavinia by a reputed developer is a wise choice, given the area’s blend of coastal charm and urban conveniences. These premium apartments offer residents a luxurious lifestyle with high-end amenities. The rooftop swimming pool provides a serene oasis with panoramic views, perfect for relaxation or a refreshing swim. The modern fitness centre is equipped with the latest exercise machines, ensuring residents can maintain their health and wellness routines without leaving home. Further, the function area is ideal for hosting events, offering a sophisticated space for gatherings, celebrations, or meetings. Additionally, the barbecue pavilion on the rooftop invites residents to enjoy outdoor dining and socialising with friends and family, perfectly tying up a livable holiday experience.

Mount Lavinia's strategic location, combined with the high-quality construction and design by Blue Ocean, a renowned developer, ensures that these properties not only offer an exceptional living experience but also promise excellent long-term value and appreciation from an investment perspective.

மேலும் வாசிக்க
plus icon

வசதிகள்

நீச்சல் குளம்
கழிவு முகாமைத்துவம்
உடற்பயிற்சி கூடம்
மின் உயர்த்திகள்
24/7 பாதுகாப்பு
வாகன தரிப்பிடம்
ஏர் கண்டிஷனிங்
பவர் காப்புப்பிரதி
சூடான தண்ணீர் வசதி
இண்டர்காம் வசதிகள்
விருந்தினர் மண்டபம்
View all 13 amenities
plus icon

சிறப்பம்சங்கள்

tick iconDeveloped suburb with rising land value
tick iconOnly half an hour's drive to Colombo
tick iconUninterrupted ocean views and aesthetically designed condos
tick iconEasy access to schools, hotels, restaurants, and other amenities
tick iconA project by a reputed developer with an impressive portfolio

அக்கம்பக்கத்தை கண்டறியுங்கள் - வரைபடக் காட்சி

Icon

Property Ads of the Project on ikman

 • A34318 - Blue Ocean Furnished Apartment for Sale Colombo 06

  படுக்கை: 5, குளியல்: 4
  Premium member badge
  MEMBER
  Verified seller badge
  கொழும்பு 6, குடியிருப்புகள் விற்பனைக்கு

  ரூ 150,000,000

 • Blue Ocean - 3BR Furnished Apartment for Sale in Mount Lavinia EA490

  படுக்கை: 3, குளியல்: 2
  Premium member badge
  MEMBER
  Verified seller badge
  கல்கிசை, குடியிருப்புகள் விற்பனைக்கு

  ரூ 45,000,000

 • Blue Ocean Apartment Furnished for Sale Mount Lavinia - A35665

  படுக்கை: 2, குளியல்: 2
  Premium member badge
  MEMBER
  Verified seller badge
  கல்கிசை, குடியிருப்புகள் விற்பனைக்கு

  ரூ 37,000,000

 • Blue Ocean - 03 Rooms Apartment for Sale EA446

  படுக்கை: 3, குளியல்: 3
  Premium member badge
  MEMBER
  Verified seller badge
  கல்கிசை, குடியிருப்புகள் விற்பனைக்கு

  ரூ 50,000,000

 • Blue Ocean - 3BR Furnished Apartment for Sale in Mount Lavinia | EA490

  படுக்கை: 3, குளியல்: 2
  Premium member badge
  MEMBER
  Verified seller badge
  கல்கிசை, குடியிருப்புகள் விற்பனைக்கு

  ரூ 45,000,000

 • Furnished Apartment for Sale in Mount Lavinia

  படுக்கை: 3, குளியல்: 2
  Premium member badge
  MEMBER
  Verified seller badge
  கல்கிசை, குடியிருப்புகள் விற்பனைக்கு

  ரூ 40,000,000

 • Blue Ocean Apartment for Sale in Mount Lavinia - Ca984

  படுக்கை: 3, குளியல்: 2
  Premium member badge
  MEMBER
  Verified seller badge
  கல்கிசை, குடியிருப்புகள் விற்பனைக்கு

  ரூ 45,000,000

கல்கிசை பகுதி வழிகாட்டிகள்

Mount Lavinia, located along the western coast of Sri Lanka, is a suburb renowned for its rich colonial heritage and vibrant beach culture. This coastal town, just south of Colombo, combines the charm of its historical roots with the allure of its golden beaches, making it a unique blend of tradition and leisure. Recognized as one of the most sought-after residential areas near Colombo, Mount Lavinia offers a relaxed lifestyle with panoramic views of the Indian Ocean, coupled with the convenience of city living.

The area is famed for the Mount Lavinia Hotel, a colonial-era mansion that has been transformed into a luxury hotel, embodying the historical essence of the suburb. The town's beach, known for its lively atmosphere, attracts both locals and tourists to its shores, hosting a variety of water sports, beachside dining, and entertainment options.

Mount Lavinia remains a prime example of coastal living at its best, offering residents and visitors a blend of historical elegance, modern amenities, and natural beauty. As it continues to evolve, the challenge lies in balancing growth with the preservation of its unique character and natural environment.

Thumbup

இங்கே என்ன சிறப்பு

tick iconDirect access to major transportation routes, including Galle Road and the Southern Railway Line, facilitating easy commutes.
tick iconProximity to Colombo, making it ideal for those working in the city but seeking a beachside lifestyle.
மேலும் வாசிக்க
Thumbup

கவனம்செலுத்த வேண்டிய விடயங்கள்

tick iconHeavy traffic congestion along the Galle Road during peak hours.
tick iconLimited access to public parks and green spaces in and around the area.
மேலும் வாசிக்க

கல்கிசை அருகிலுள்ள இடங்கள் தொடர்பான மதிப்பீடுகள்

4

out of 5

டெவலப்பர்

blue-ocean-group-of-companies
Blue Ocean Group of Companies
மொத்த திட்டங்களை
235
அனுபவ ஆண்டுகாலம்
2014

Blue Ocean Group of Companies stands as a premier real estate conglomerate, excelling in condo development, investment acquisition, education, engineering, property management, construction, and travel services. With a robust portfolio and a commitment to ethical practices, it has earned respect as a socially responsible entity in Sri Lanka. Certified in OSHAS 180001:2007, ISO 14001:2015, and ISO 9001:2015, Blue Ocean specialises in sustainable property investment and construction, boasting a green building certification.

Its diverse subsidiaries, including Link Engineering and Blue Ocean Residencies, ensure outstanding quality and reliability in every project. With a skilled team and a focus on innovation, Blue Ocean Group continues to shape Sri Lanka's construction industry landscape with exceptional developments across prestigious locations.

மேலும் வாசிக்க
plus icon

கல்கிசை இல் சொத்து விலை போக்குகள்

வாங்க
வாடகை
படுக்கையறைகள்:
சராசரி விலை (கடந்த 12 மாதங்கள்)
Rs. 26,569.54 sqft
கடந்த 12 மாதத்தில் ஏற்பட்ட வளர்ச்சி
23.42%
Positive Trend
கடந்த 3 மாதத்தில் ஏற்பட்ட வளர்ச்சி
16.12%
Positive Trend
Icon
குறிப்பு: விலைத் தகவல் ikman இல் வெளியிடப்பட்ட விளம்பரங்களின் கடந்த காலத் தரவை அடிப்படையாகக் கொண்டது மற்றும் முழுமையான சந்தைப் போக்குகளைப் பிரதிபலிக்காது.
hero

ikman இல் விரைவாக விற்க அல்லது வாடகைக்கு வழங்க: உங்கள் சொத்தை 2 நிமிடங்களில் விளம்பரப்படுத்தலாம்!