canterbury-lexus-golf-apartments-
canterbury-lexus-golf-apartments-pool
canterbury-lexus-golf-apartments-living-room
2+

Canterbury Lexus Golf Apartments

By Home Lands Skyline
Icon
පිළියන්දල

මුළු ඒකක

146 Units

ඒකක ප්රමාණය

860 - 2,575 sqft

දියත් කිරීමේ දිනයන්

December 2020

ව්යාපෘති තත්ත්වය

Ongoing

මිල පරාසය

LKR 30m - 45m

If only life were a neverending game of golf! But the beauty is that anything is possible, and converting the gentleman’s sport into a lifestyle is now a reality, despite how unbelievable it may seem. Canterbury Lexus Golf Apartments in Piliyandala is an example of how out-of-the-box thinking by real estate maestros can transform the property market with concepts that make your eyes pop!

Golf, synonymous with prestige and exclusivity, epitomises high-end living. As Sri Lanka's first-ever Golf Resort Apartments and Residencies and the largest residential development project, Canterbury Lexus Apartments stands apart with its unique blend of luxury, recreation, and an unparalleled lifestyle experience with over fifty world-class amenities amidst a sprawling 9-hole golf course. In line with Victorian architecture, the residences are available as two-bedroom and three-bedroom apartments and three-bedroom and four-bedroom penthouses.

Canterbury Lexus Apartments sets a new standard in luxury living. It features a state-of-the-art golf training centre and a pro shop for avid golfers. Residents can enjoy a host of amenities, including indoor and outdoor gyms, a swimming pool, a kids’ pool, and a pool parlour. Sports enthusiasts will appreciate the tennis, basketball, and badminton courts, as well as cycling and jogging tracks. Families are well-catered with a daycare centre managed by Gateway College, a kids’ play area, and tuition class facilities. Leisure options are plentiful with hammocks, a tranquil library, and a serene meditation deck.

Furthermore, convenience is at the forefront with a mini-market, ATM, 24-hour security, and a medical centre all on-site. Social and dining experiences are enhanced with alfresco dining, a party lawn, a BBQ area, and a welcoming pub. The extensive amenities continue with a spa, wellness centre, function hall, laundromat, and even a charming horse cart service. And finally, residents can enjoy the perks of a digital app for property management, allocated and visitor parking, backup power, and car charging points. Canterbury Lexus Apartments truly symbolises sophisticated and comprehensive living.

තව කියවන්න
plus icon

amenities

පිහිනුම් තටාකය
අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම
කාය වර්ධන මධ්‍යස්ථාන
Kids Play Area
වාහන නැවැත්වීමේ පහසුකම
වායු සමීකරණයන්
විදුලි සෝපාන
24x7-ආරක්ෂාව
cctv-ආරක්ෂාව
උණු වතුර පද්ධතිය
ළමා සුරැකුම් මධ්යස්ථානය
View all 21 amenities
plus icon

ඉස්මතු කිරීම්

tick iconSri Lanka’s premier Golf Resort Apartments and Residencies
tick iconPrime location with Colombo accessible within 45 minutes
tick iconNovel concept by award-winning developer, boasting over 10 awards
tick icon50+ high-end amenities including a 9-course golf course and training centre
tick iconA range of facilities such as shuttle services, library, daycare centre, and more

අසල්වැසි ගවේෂණය - සිතියම් දසුන

අත් පත්‍රිකා

View Brochure
Download Brochure

Property Ads of the Project on ikman

 • Brand New 5th Floor 2BR Golf Apartment For Sale - Kahathuduwa

  කාමර: 2, නානකාමර: 1
  Premium member badge
  MEMBER
  Verified seller badge
  පිළියන්දල, මහල් නිවාස විකිණීමට ඇත

  රු 22,000,000

 • 2 Bedroom Canterbury Golf Resort Apartment Sale - Kahathuduwa

  කාමර: 2, නානකාමර: 2
  අතුරුගිරිය, මහල් නිවාස විකිණීමට ඇත

  රු 31,500,000

 • Apartment for Sale at Canterbury Golf Kahatuduwa

  කාමර: 2, නානකාමර: 1
  දෙහිවල, මහල් නිවාස විකිණීමට ඇත

  රු 36,000,000

 • (DA210) Canterbury apartments For Sale in Kahathuduwa

  කාමර: 2, නානකාමර: 2
  Premium member badge
  MEMBER
  Verified seller badge
  කැස්බෑව, මහල් නිවාස විකිණීමට ඇත

  රු 26,500,000

 • Apartment for SALE in Canterbury GOLF with FURNITURE

  කාමර: 2, නානකාමර: 1
  Premium member badge
  MEMBER
  Verified seller badge
  පිළියන්දල, මහල් නිවාස විකිණීමට ඇත

  රු 29,000,000

 • A36705 - Canterbury Golf Resort Furnished Apartment for Sale Piliyandala

  කාමර: 2, නානකාමර: 1
  Premium member badge
  MEMBER
  Verified seller badge
  පිළියන්දල, මහල් නිවාස විකිණීමට ඇත

  රු 32,000,000

 • Canterbury Apartment | For Sale Kahatuduwa- Reference A1683

  කාමර: 2, නානකාමර: 1
  Premium member badge
  MEMBER
  Verified seller badge
  පිළියන්දල, මහල් නිවාස විකිණීමට ඇත

  රු 24,000,000

 • A34992 - Canterbury Golf Resort Unfurnished Apartment for Sale Gonapola

  කාමර: 3, නානකාමර: 2
  Premium member badge
  MEMBER
  Verified seller badge
  කළුතර නගරය, මහල් නිවාස විකිණීමට ඇත

  රු 43,000,000

 • 3 Bed Canterbury Golf Resort Apartment for Sale Gonapola

  කාමර: 3, නානකාමර: 2
  Premium member badge
  MEMBER
  පන්නිපිටිය, මහල් නිවාස විකිණීමට ඇත

  රු 28,500,000

 • Fully Furnished 2-Bedroom Apartment with Golf Course View for Sale

  කාමර: 3, නානකාමර: 3
  Premium member badge
  MEMBER
  Verified seller badge
  පිළියන්දල, මහල් නිවාස විකිණීමට ඇත

  රු 33,500,000

පිළියන්දල ප්‍රදේශ මාර්ගෝපදේශ

කාර්යබහුල කොළඹ නගරයට මායිම්ව පිහිටා ඇති පිළියන්දල, ග්‍රාමීය නිස්කලංකත්වයේ සහ නාගරික පහසුවෙහි සුසංයෝගයක් ලබා දෙයි. මෙම නගරය, එහි පොහොසත් සම්ප්‍රදායන් සහ වර්ධනය වන සංවර්ධනය සමඟ, නේවාසික සහ ආයෝජන අරමුණු සඳහා ඉලක්කයක්වී ඇත. පිළියන්දල චමත්කාරය එහි, අවට කුඹුරු සහ ජල කඳන් මගින් එන සන්සුන් වාතාවරණයක් සහිත දර්ශනීය සුන්දරත්වය තුළ පවතී. යටිතල පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම සහ නව නේවාසික සහ වාණිජ ව්‍යාපෘති ස්ථාපිත කිරීමත් සමඟ එහි ආකර්ෂණය වැඩි දියුණු කරමින් ප්‍රදේශය මෑත වසරවලදී සැලකිය යුතු වර්ධනයක් අත්කර ගෙන ඇත.


විවිධ ජන කොට්ටාස සඳහා පහසුකම් සපයන, දැරිය හැකි මිල ගණන්වල නිවාසවල සිට ඉහල මට්ටමේ නිවාස සංකීර්ණ දක්වා, පිළියන්දල නිශ්චල දේපල වෙළෙදපොල පුලුල් වේ. එහි පිහිටීම, මාර්ග වැඩිදියුණු කිරීම සහ රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික ආයෝජන ගලා ඒම සමඟින්, එහි දේපළ වටිනාකම් සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ නංවා ඇත. වේගවත් සංවර්ධනයක් තිබියදීත්, පිළියන්දල එහි හරිත පරිසරයන් සහ ජනතාව පිළිබඳ හැඟීම රඳවා තබා ගැනීමට සමත් වී ඇති අතර, නවීන පහසුකම් සහ ස්වභාවික සුන්දරත්වයේ සම්මිශ්‍රණයක් අපේක්ෂා කරන පුද්ගලයන් සඳහා එය කදිම තෝරා ගැනීsමකි.
Thumbup

මෙම නගරයේ ඇති විශිෂ්ට ලක්ෂණ මොනවාද?

tick iconවිශිෂ්ට මාර්ග සම්බන්ධතාවය සහ කහතුඩුව අධිවේගී මාර්ග අන්තර් හුවමාරුව ගමනාගමනය වඩාත් සුමට කරයි.
tick iconවිවිධ බස් මාර්ග සහ දුම්රිය ස්ථාන කිහිපයකට සමීප වීම පොදුආරක්‍ෂාව ප්‍රවාහන සේවා වැඩි දියුණු කරයි.
තව කියවන්න
Thumbup

මෙම නගරයේ අවධානය යොමු කළ යුතු අංග මොනවාද?

tick iconඅනාගත වර්ධනය විධිමත් කිරීම සඳහා ප්‍රදේශයේ සමස්ත සැලසුම්කරණය සඳහා ඒකාබද්ධ විය හැකිය.
tick iconමොරටුව සහ පානදුර වැනි අසල්වැසි උප නගර හා සසඳන විට, අඩු සංවර්ධනයක් සහ නාගරීකරණයේ අඩුවක් දැකිය හැකිය.
තව කියවන්න

පිළියන්දල ප්‍රදේශයේ ශ්රේණිගත කිරීම්

4

out of 5

සංවර්ධකයා

Home Lands Skyline
සම්පුර්ණ ව්‍යාපෘති
500
වසර ගණනාවක අත්දැකීම්
20

In a span of two decades, Home Lands Skyline has made a name for itself in Sri Lanka for its creative construction projects, earning the trust of more than 20,000 clients with a dedicated team of 450+ creatives and specialists. Together, they've significantly contributed to the real estate landscape of the island by completing more than 500 upscale projects. Each development, including the coveted Colombo Apartments, is strategically located to offer easy access to world-class amenities.

With over 3,100 units sold, Home Lands Skyline has captured the market with its reliable solutions for today’s discerning buyers. Their unique blend of colonial and Victorian architecture sets them apart, infusing a touch of history into modern living. From high-rise apartments to elegant houses and prime lands, Home Lands Skyline promises a one-of-a-kind living experience.

තව කියවන්න
plus icon

පිළියන්දල හි දේපල මිල ප්‍රවණතා

මිලදී ගන්න
කුලියට ගන්න
නිදන කාමර:
සාමාන්‍ය මිල (පසුගිය මාස 12)
Rs. 30,023.26 sqft
පසුගිය මාස 12 වර්ධනය
5.65%
Positive Trend
පසුගිය මාස 3 වර්ධනය
1.63%
Positive Trend
Icon
සටහන: මිල තොරතුරු පදනම් වන්නේ ikman හි පළ කර ඇති දැන්වීම්වල අතීත දත්ත මත වන අතර සම්පූර්ණ වෙළඳපල ප්‍රවණතා පිළිබිඹු නොවිය හැක.
hero

ikman හි ඉක්මනින් විකිණීමට හෝ කුලියට දෙන්න: ඔබේ දේපළ විනාඩි 2කින් පළ කරන්න!